Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego

Temat: Ćwiczenia z piłką lekarską. Cele lekcji: Uczeń: -    zwiększa wytrzymałość siłową, -    wzmacnia siłę, -    rozwija koordynację ruchową, -    potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia siłowe, -    zna ćwiczenia kształtujące siłę, -    współuczestniczy...

Scenariusze zajęć logopedycznych w przedszkolu

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Temat: Ćwiczenia utrwalające poprawną wymowę głoski „sz”. Cele: Uczeń: -    kształci prawidłowy sposób wymowy głoski szeregu szumiącego, -    wydłużenie fazy oddechowej, -    u ucznia następuje usprawnienie narządów...

Nowe scenariusze zajęć

KONSPEKT WOJSKOWY Temat: Poznajemy zasady musztry. Cele lekcji: Uczeń: - poznajde zasady musztry, -    wie na czym polegają podstawowe komendy, -    potrafi je wymienic i opisać. Metody: -    miniwykład, -    ćwiczenia praktyczne. Formy: -   ...

Scenariusze zajęć nauczanie zintegrowane

KONSPEKT ZAJĘĆ- NAUCZANIE ZINTEGROWANE Temat: Czy jestem Przyjacielem Ziemi? Cele lekcji: Uczeń: -        potrafi wziąć udział w dyskusji dotyczącej ochrony i dbania o środowisko, -        wymienia sposoby ochrony...

Scenariusze lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Comparisons. Cele lekcji: Uczeń: -        zna zasady stopniowania przymiotników, -        sprawnie porównuje rzeczy i osoby posługując się przymiotnikami, -        płynnie czyta tekst ze zrozumieniem, -        zna...