Scenariusze lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla podtsawówki

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat: Comparisons.

Cele lekcji:
Uczeń:
–        zna zasady stopniowania przymiotników,
–        sprawnie porównuje rzeczy i osoby posługując się przymiotnikami,
–        płynnie czyta tekst ze zrozumieniem,
–        zna słownictwo związane z posiłkami,
–        wypowiada się na temat typowego śniadania,
Pomoce:
–         podręcznik „Snapshot Elementary”, kaseta do podręcznika, magnetofon
Formy pracy:
–         praca indywidualna, praca w parach, praca grupowa

PRZEBIEG LEKCJI:
1.      Czynności wstępno- organizacyjne.
2.      Rozgrzewka językowa: Nauczyciel zadaje uczniom kilka pytań. Przykładowe: How are you today? What’s the weather like today? What’s the temperature? What was the weather like yesterday? Is the weather typical for this time of the year? Did you watch TV yesterday? What did you watch? What did you think of it?
3.      Wprowadzenie do lekcji. Nauczyciel prosi uczniów o otwarcie podręcznika na str. 110. zadaje pytania dotyczące znajdującego się tam obrazka:
Look at the picture and tell me: What time of day is it?, How do you know?, Which room is it in the house?, What are they having?, Who is doing what?, What else you can see?
4.      Nauczyciel opowiada uczniom o typowym angielskim sniadaniu:
English breakfast – składa się z płatków z mlekiem i z cukrem, z tostów z masłem i z dżemem albo marmoladą, a do picia herbata, kawa a czasami sok owocowy.
Continental breakfast – składa się z soku owocowego (pomarańczowego albo grejpfrutowego), bułki lub rogalika i kawy.
Full English breakfast – składa się ze smażonych razem kawałków bekonu, jajek, kiełbasek, pomidorów i grzybków. Czasami jest to poprzedzone płatkami z mlekiem lub sokiem owocowym i tostami z masłem.
Pytania do uczniów:
What do you usually have for breakfast?
What time do you eat breakfast?
Is it similar or different from an English breakfast? In what way?
Have you had different breakfasts? Where?
5.      Praca z tekstem – dialog str. 111 w podręczniku.
6.      Nauczyciel wprowadza do tematu stopniowania przymiotników. Pytanie: Which joke is the funniest?
7.      zapisanie na tablicy pytania i wyjaśnienie nowego słówka – funniest
funny – funnier – (the) funniest  =  śmieszny – śmieszniejszy – najśmieszniejszy
podanie regułki:
Stopniowanie przymiotników jednosylabowych (i niektórych dwusylabowych) polega na dodaniu końcówek –er (do stopnia wyższego) i –est (do stopnia najwyższego).
long – longer – (the) longest
small – smaller – (the) smallest
old – older – (the) oldest
young – younger – (the) youngest
[short / tall / hot / fast / cold]
Czasami dodanie tych końcówek wymaga pewnych zmian ortograficznych, np. podwojenia ostatniej litery:
big – bigger – (the) biggest
Lub zmiany literki –y na –i:
pretty – prettier – (the) prettiest
Przymiotniki good i bad podobnie jak ich polskie odpowiedniki rządzą się swoimi prawami, stopniują się nieregularnie:
good – better – (the) best  =dobry – lepszy – najlepszy
bad – worse – (the) worst  =  zły – gorszy – najgorszy
8.      Podsumowanie lekcji – Jak stopniujemy przymiotniki w j. angielskim?
9.      Zadanie pracy domowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here