Scenariusz nauczania zintegrowanego

SCENARIUSZ NAUCZANIE ZINTEGROWANE Temat: Moja bezpieczna droga do szkoły. Cele dydaktyczne Edukacja polonistyczna Uczeń: -    doskonali umiejętność wielozdaniowej wypowiedzi, -    wzbogaca swoje słownictwo, -    kształci umiejętność pisania oraz czytania. Edukacja matematyczna: Uczeń: -    ćwiczy...

Scenariusz opowieści z Narnii

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO C.S. LEWIS „OPOWIEŚCI Z NARNII” Temat: Baśniowy świat „Opowieści z Narnii” Cele lekcji Uczeń: -    potrafi wyszukać w tekście określone informacje, -    zna elementy świata przedstawionego...

Scenariusz lekcji matematyki w szkole podstawowej

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI   Temat: Graniastosłupy  proste.   Cele lekcji: Uczeń: -        potrafi zamienić jednostki objętości i pojemności, -        stosuje wzory i potrafi obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętości graniastosłupa, -        rozwiązuje...

Scenariusz mały książe

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „MAŁY KSIĄŻĘ” Temat: Przepis na przyjaźń idealną (A. Exupery: „Mały Książę”). Cele lekcji: Uczeń -    potrafi zdefiniować pojęcie przyjaźń -    sprawnie pracuje z tekstem, -    aktywnie bierze...

Scenariusz lekcji wychowawczej tolerancja

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: Czy jesteśmy tolerancyjni? Cele lekcji:     Uczeń: -    zna i potrafi zdefiniować pojęcie tolerancji, -    stara się unikać nietolerancyjnych zachować, -    staje się wrażliwy na przejawy...

Scenariusz lekcji przyrody

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY Temat: Poznajemy wspólne cechy istot żywych. Cele lekcji:     Uczeń: -    zna i potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla istot żywych, -    zna i potrafi wytłumaczyć na...

Scenariusz lekcji język polski

Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Wydarzenia, które zmieniają wszystko... B. Prus „Kamizelka”. Cele lekcji     Uczeń: -    zna treść lektury i potrafi ją opowiedzieć, -    wie, czym jest...

Scenariusz zajęć z języka polskiego w klasach 1-3

Hasło programowe: Ortografia Temat: Pewien próżniak ubóstwiał śpiewy chóralne… - ćwiczymy wiedzę o pisowni wyrazów z „ó”. Cel główny: Wyrabianie u uczniów spostrzegawczości, samokontroli, rozumienia potrzeby    pracy...

Scenariusz lekcji bibliotecznej dla przedszkolaków

Temat: Moja Przyjaciółka – Książka. Cele lekcji:     Uczeń: -    sprawnie porusza się po bibliotece, -    wie, w którym miejscu w bibliotece powinien szukać danej książki, -    rozumie potrzebę...

Scenariusz lekcji Kłamczucha

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „KŁAMCZUCHA” Temat: Piszemy list z Anielą Kowalik. Cele lekcji:     Uczeń: -    zna losy tytułowej bohaterki powieści „Kłamczucha”, -    potrafi poprawnie zredagować list, -    wskazuje różnice między...

Scenariusz lekcji Kamizelka

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „KAMIZELKA” Temat: Czy kłamstwo zawsze jest gorsze od prawdy? (B. Prus „Kamizelka”) Cele lekcji:     Uczeń: -    poprawnie operuje pojęciem prawdy i kłamstwa, potrafi zdefiniować...

Scenariusz z lekcji Kamienie na Szaniec

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „KAMIENIE NA SZANIEC” Temat: „Nie należy spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk”  (A. Kamiński „Kamienie na szaniec”). Cele lekcji: Uczeń: -    zna i potrafi...