Mieszkańcy wiejskiej zagrody

Mieszkańcy wiejskiej zagrody
SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH TEMAT KOMPLEKSOWY: Mieszkańcy wiejskiej zagrody. TEMAT ZAJĘĆ: Na farmie u Starego Donalda- rozbudzanie zainteresowania przyrodą. CELE OGÓLNE: Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt...

Dzień pluszowego misia

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA UCZESTNICY: dzieci 2-2,5letnie CELE OGÓLNE: Stwarzanie dzieciom możliwości bliższego poznania nowego otoczenia, pomieszczeń przedszkola Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie...

Dzień kultury angielskiej

Dzień kultury angielskiej
SCENARIUSZ DNIA KULTURY ANGIELSKIEJ GRUPA WIEKOWA: 6-latki TEMAT SPOTKANIA: Wycieczka do Anglii CELE OGÓLNE: Zapoznanie dzieci z kulturą angielską, życiem codziennym, jej symbolami narodowymi, najważniejszymi zabytkami, Wzbudzenie zainteresowań...

Wiosną jest pięknie

Wiosną jest pięknie
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska I część statyczna: Data: 28.04.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki, grupa O „A” Czas trwania: ...

Wielkanocne rachunki – liczenie w zakresie do 10

Wielkanocne rachunki - liczenie w zakresie do 10
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 26.03.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 30 minut Temat: Wielkanocne rachunki...

Rok ma dwanaście miesięcy

Rok ma dwanaście miesięcy
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 10.02.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 30 minut Temat: Rok ma...

Zabawy z wiatrem

Zabawy z wiatrem
Scenariusz zajęcia otwartego dla Rodziców Opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 06.11.2014 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki, grupa O „A” Czas trwania: 30 minut Temat: Zabawy...

Czy znacie słowa – proszę, przepraszam, dziękuję?

Czy znacie słowa proszę, przepraszam dziękuję
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 16.10.2014 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 25 minut Rodzaj zajęcia: edukacja językowa połączona...

Nie rozmawiaj z obcymi

Nie rozmawiaj z obcymi
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 3-LATKÓW Temat zajęć: Nie rozmawiaj z obcymi Cel główny: Nabywanie umiejętności interpretowania zamiarów obcych ludzi Cele szczegółowe: uświadamianie dzieciom, co znaczy pojęcie obcy uświadamianie dzieciom,...

Komputer bawi i uczy

Komputer bawi i uczy
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5,6-LATKÓW Temat zajęć: Komputer bawi i uczy Cel główny: poznanie zastosowania komputera Cele szczegółowe: Poznanie przez dzieci zasad korzystania z komputera Poznanie szkodliwości długotrwałego korzystania...

Walentynki w przedszkolu

Walentynki w przedszkolu
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 4-LATKÓW Temat zajęć: Walentynki Cel główny: kultywowanie tradycji walentynkowej Cele szczegółowe: zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do...

Wprowadzenie cyfry ,,6″

scenariusz wprowadzenie cyfry 6
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Temat: Scenariusz Wprowadzenie cyfry „6” Wiek: 5, 6-latki Czas trwania zajęć: 30 minut Termin realizacji: 04.03.2015 Cele główne: poznanie pisowni cyfry „6” rozwijanie motoryki dużej i małej rozwijanie sprawności manualnej Cele...