Śladami Koziołka Matołka

scenariusz śladami koziołka matołka

,,ŚLADAMI KOZIOŁEKA MATOŁKA ”
PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI 3, 4 – LETNICH

Liczba godzin dydaktycznych: 10
Cel główny programu Poznanie wybranej twórczości Kornela Makuszyńskiego

Cele operacyjne programu
Dziecko:
– poznaje wybraną twórczość Kornela Makuszyńskiego,
– rozwija umiejętność wykorzystywania literatury jako inspiracji do własnych działań twórczych,
– rozwija sprawności i ekspresję ruchową,
– przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia związane z czytelnictwem,
– czerpie satysfakcję z samodzielnie wykonanej pracy.

Materiał nauczania:

,,Poznajemy Koziołka Matołka” – Wprowadzenie w świat Koziołka Matołka, Zapoznanie z książką”120 przygód Koziołka Matołka” w formie słuchowiska muzycznego. Koziołek i przyjaciele – zabawy ruchowo-naśladowcze.

,,Łapiemy Lisa” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, kolorowanie sylwet koziołka oraz liska .Zabawy w teatr z wykorzystaniem powstałych sylwet.

,,Wesoła dżungla” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, rysowanie okładki do podanej przygody. Dzikie zwierzęta – zabawy ruchowo -naśladowcze.

,,Małpi Król” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, modelowanie w plastelinie postaci z opowiadania . Małpia gimnastyka -zabawa ruchowo -naśladowcza.

,,Smocza Jama” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, wycinanie z kolorowego papieru na temat opowiadania. Przygody smoków- zabawy ruchowo -naśladowcza.

,, Łakomy traper” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, wykonywanie obrazka do opowiadania metodą collage. Wędrujemy – Zabawa ruchowo -naśladowcza.

,,Żeby kózka nie skakała” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, Zabawy ruchowo -naśladowcze. Malowanie farbami plakatowymi na temat przygody Koziołka Matołka.

,,Władca pustyni” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, wykonywanie sylwet do opowiadania, drama inspirowana przygodą Koziołka.

,,Pod piramidami” – Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, snucie opowieści o dalszych losach Koziołka. Wykonywanie pracy plastycznej dowolnie wybraną metodą.

,,Konkurs śpiewu”- Zapoznanie z wybraną przygodą Koziołka Matołka, wymyślanie własnej przygody Koziołka, rysowanie kredkami świecowymi. Zabawy ruchowe ze śpiewem.

Oczekiwane efekty
Dziecko:
– zna wybraną twórczość Kornela Makuszyńskiego; przygody Koziołka Matołka,
-odkrywa własne możliwości twórcze,
– rozwija sprawność i ekspresję ruchową,
– przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje doświadczenia związane z czytelnictwem.
Dominujące metody pracy
Podająca: słuchanie utworów, rozmowa
Czynna: zadań stawianych do realizacji
Narzędzia ewaluacji: zgromadzone prace dzieci, obserwacje własne,
Literatura:
120 przygód Koziołka Matołka, K. Makuszyński, M. Walentynowicz
Edukacja czytelnicza dzieci w młodszym wieku szkolnym. I. Konopnicka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here