Jesień w sadzie i ogrodzie

Jesień w sadzie i ogrodzie
Temat: Jesień w sadzie i w ogrodzie. Cele główne: Poznanie wybranych warzyw i owoców . Cele operacyjne: Dziecko zna wybrane warzywa i owoce. Dziecko potrafi inscenizować wybrany...

Scenariusz lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka”

Konspekt lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka”
Konspekt lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka” Temat: W świecie przygód Szewczyka Dratewki. Cele lekcji: Uczeń: - zna treść lektury o Szewczyku Dratewce, - potrafi opowiedzieć losy bohatera, - opowiada...

Konspekt Stary człowiek i morze dla gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „STARY CZŁOWIEK I MORZE” Temat: „Człowiek nie jest stworzony do klęski” - charakterystyka głównego bohatera przypowieści         E. Hamingwey'a „Stary człowiek i morze”. Cele...

Scenariusz zajęcia plastyczne i nauka pisania

Scenariusz zajęcia plastyczne i nauka pisania
Do zajęcia z dominacją działalności plastycznej dla dzieci 6 – letnich z zakresu przygotowania do nauki pisania. Doskonalenie sprawności manualnych w trakcie rysowania. Wywoływanie swobodnych,...

Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne

Ćwiczenia metodą Weroniki Sherborne
Konspekt metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka CEL : Rozwijanie inicjatywy i aktywności w zabawie, łatwość wchodzenia w interakcje z dorosłymi i...

Przedstawienie dzień babci i dziadka

Przedstawienie dzień babci i dziadka
SCENARIUSZ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 1. WIERSZ Z grzeczniutkim ukłonem, Z uśmiechem radości, Serdecznie witamy zebranych tu gości. 2. PIOSENKA "Goście mili goście" (Trochę się...

Scenariusz niebo i gwiazdy i Ziemia

Scenariusz niebo i gwiazdy i Ziemia
Scenariusz „Niebo, gwiazdy, Ziemia” Temat zajęć: „Niebo, gwiazdy, Ziemia” Cel główny: Poznawanie przez dzieci przedszkolne świata przyrody na drodze obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Cele operacyjne: dziecko ...

Scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum

Temat: Jak się uczyć? Skuteczne metody i techniki uczenia się. Cele ogólne: -    uświadomienie uczniom potrzeby sprawniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych, Cele szczegółowe: Uczeń: -    poznaje czynniki warunkujące efektywność...

Scenariusz zajęć w przedszkolu kosmos

Konspekt zajęć w przedszkolu kosmos   Temat: Witaj na kosmicznej wyprawie.   Cele: Dzieci: -        wzbogacają swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej, -        doskonalą umiejętności plastyczne, -        rozwijają wyobraźnie, -       ...

Wiem, skąd się bierze mleko, ser, jajka, wełna

Wiem, skąd się bierze mleko, ser, jajka, wełna
Scenariusz zajęć dla dzieci 5- letnich TEMAT KOMPLEKSOWY: Nowinki z wiejskiego podwórka TEMAT DNIA: Wiem, skąd się bierze mleko, ser, jajka, wełna Cele ogólne: Uważne słuchanie i rozumienie...

Franklin scenariusz zajęć w przedszkolu

Scenariusze i konspekt zajęć żółwik Franklin Temat: Magiczne słowo „przepraszam”- scenariusz zajęć w przedszkolu Cele ogólne: dziecko kształtuje w sobie postawy społeczne; dziecko przypomina sobie i utrwala zasady...

Scenariusz zajęć w przedszkolu zima

Konspekt zajęć w przedszkolu  zima Temat: My się zimy nie boimy!   Cele: Dzieci: - poznają zasady bezpiecznej zabawy w zimie, - poprawnie formułują swoje spostrzeżenia, rozwija swoje umiejętności artystyczne. Metody: -...