Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego

scenariusz zajęć z wychowania fizycznego
Temat: Ćwiczenia z piłką lekarską.

Cele lekcji:
Uczeń:
–    zwiększa wytrzymałość siłową,
–    wzmacnia siłę,
–    rozwija koordynację ruchową,
–    potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia siłowe,
–    zna ćwiczenia kształtujące siłę,
–    współuczestniczy w zachowaniu bezpieczeństwa podczas ćwiczeń.

Metody:
–    pogadanka, zabawowa klasyczna, zadaniowa ścisła.

Formy:
–    indywidualna,
–    zbiorowa praca.

Przebieg lekcji:
1)    Czynności organizacyjne:
– nauczyciel przeprowadza zbiórkę,
– sprawdzenie gotowości ucznia do lekcji,
2)     Nauczyciel demonstruje ćwiczenia kształtujące mięśnie ramion, nóg i tułowia w truchcie i marszu, skiby A i C. Uczniowie wykonują zaproponowane ćwiczenia.
3)    Uczniowie kolejno wykonują w miejscu ćwiczenia zaproponowane przez współćwiczących.
4)    Kolejne ćwiczenia. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność ich wykonywania:
– w staniu uginanie ramion w stawach łokciowych z piłka lekarską(2 kg)trzymaną nad głową – piłka opuszczana jest za głowę
– w siadzie na ławeczce przenoszenie piłki i nóg naprzemiennie z jednej strony ławeczki na drugą
– skip A w miejscu z piłką trzymaną w wyprostowanych do przodu rękach
– w staniu w rozkroku przenoszenie piłki z prawej strony na lewą z pełnym wyprostem tułowia
– odbicia piłka lekarską 1 kg o ścianę z ponownym chwytem
– w siadzie prostym przenoszenie piłki za plecami z prawej strony na lewą i odwrotnie ze skrętem tułowia
– w leżeniu przewrotnym z piłką między nogami przenosi piłkę nad głową z prawej strony na lewą i odwrotnie
– w leżeniu przodem unoszenie prostych rąk z piłką zza głowy do pionu.
5)    Część końcowa, uspokojenie organizmu. Ćwiczenia rozluźniające:
– ćwiczenia oddechowe i rozluźniające w marszu dookoła sali
6)    Uczniowie porządkują salę.
7)    Z pomocą nauczyciela uczniowie potrafią wyjaśnić zasadność wykonania wybranych ćwiczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here