Scenariusz języka angielskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO   Temat: At home with my family.   Cele lekcji             Uczeń: -        zna słownictwo z zakresu tematycznego „Dom i rodzina”, -        utrwala pisownię i poprawną wymowę, -       ...

Scenariusz lekcji historii w szkole podstawowej i gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII   Temat: Poznajemy losy panowania Bolesława Chrobrego.   Cele lekcji: Uczeń: -        zna i potrafi zdefiniować pojęcia: metropolia, biskupstwo, arcybiskupstwo, kanonizacja, relikwie; potrafi ich odpowiednio używać, -        zna...

Scenariusz lekcji balladyna

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „BALLADYNA” TEMAT:  W świecie Balladyny. CELE LEKCJI: Uczeń: -        potrafi określić motywy działania bohaterki, -        w tekście odszukuje fragmentów, które są poparciem dla jego argumentów sformułowanych...

Scenariusz lekcji Ania z Zielonego Wzgórza

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO „ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” Temat: Poznajemy tytułową boahterkę powieści „Ania z Zielonego Wzgórza.” Charakterystyka postaci. Cele lekcji:     Uczeń: -    zna nazwy cech osobowości człowieka...

Scenariusz zajęć z języka polskiego Akademia Pana Kleksa

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DOT. LEKTURY „AKADEMIA PANA KLEKSA”     Temat: Witaj w świecie Pana Kleksa!   Cele lekcji Uczeń: -        korzysta z różnych źródeł i potrafi odnaleźć w nich potrzebne...

Scenariusz lekcji bibliotecznych w szkole podstawowej i przedszkolaków

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ   Temat: Moje pierwsze spotkanie z biblioteką.   Cele lekcji:             Uczeń: -        poznaje bibliotekę, zasady korzystania z niej, -        pamięta godziny pracy biblioteki, -        potrafi...

Scenariusz zajęć świetlicowych w szkole podstawowej i gimnazjum

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  Temat: Święta, święta, idą święta... O świątecznej choince. Cele:             Uczeń: -        poznaje tradycję i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem, -        uświadamia sobie wagę kultywowania tradycji, -       ...

Scenariusz Katechezy

KONSPEKT KATECHEZY Temat: Droga wyzwolenia z nałogu narkomanii. Cele: - ukazanie Boga jako Miłości nadprzyrodzonej, która pomoże wydostać się z nałogu, - uświadomienie potrzeby pomocy narkomonom oraz innym...

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH TEMAT: Poznajemy świat. Cele zajęć: Uczeń: -    usprawnia percepcję wzrokową, słuchową, dotykową, -    wzmacnia aktywność ruchową, -    doskonali komunikację i porozumiewanie się, -    rozwija umiejętność współdziałania, Uczeń potrafi: -    wskazywać...

Scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH Temat: Savoir vivre: dekorowanie stołu. Cele zajęć: Uczeń: -                    rozwija kreatywność oraz zdolności plastyczne, -                    poznaje kulturę zachowania się podczas wspólnego spędzania wolnego czasu, -                    wyrabia w...

Scenariusz zajęć w przedszkolu 3,4,5 latki

Temat : Witajcie w krainie baśni. Cele: Uczeń: -    zna i potrafi wymienić tytuły popularnych utworów literackich dla dzieci, -    opowiada ich treść, -    jest aktywny, wykonuje polecenia nauczyciela, -   ...

Scenariusze zajęć logopedycznych grupowych

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE   Temat: Zajęcia utrwalające głoski tylnojęzykowe.   Cele zajęć: Uczeń: -        usprawnia motorykę narządów artykulacyjnych, -        utrwala głoski tylkojęzykowe ( k, g), -        rozwija słuch fonemowy, -        kształci umiejętność analizy i...