Scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH Temat: Savoir vivre: dekorowanie stołu. Cele zajęć: Uczeń: -                    rozwija kreatywność oraz zdolności plastyczne, -                    poznaje kulturę zachowania się podczas wspólnego spędzania wolnego czasu, -                    wyrabia w...

Scenariusz zajęć w przedszkolu 3,4,5 latki

Temat : Witajcie w krainie baśni. Cele: Uczeń: -    zna i potrafi wymienić tytuły popularnych utworów literackich dla dzieci, -    opowiada ich treść, -    jest aktywny, wykonuje polecenia nauczyciela, -   ...

Scenariusze zajęć logopedycznych grupowych

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE   Temat: Zajęcia utrwalające głoski tylnojęzykowe.   Cele zajęć: Uczeń: -        usprawnia motorykę narządów artykulacyjnych, -        utrwala głoski tylkojęzykowe ( k, g), -        rozwija słuch fonemowy, -        kształci umiejętność analizy i...

Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego

Temat: Ćwiczenia z piłką lekarską. Cele lekcji: Uczeń: -    zwiększa wytrzymałość siłową, -    wzmacnia siłę, -    rozwija koordynację ruchową, -    potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia siłowe, -    zna ćwiczenia kształtujące siłę, -    współuczestniczy...

Scenariusze zajęć logopedycznych w przedszkolu

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH Temat: Ćwiczenia utrwalające poprawną wymowę głoski „sz”. Cele: Uczeń: -    kształci prawidłowy sposób wymowy głoski szeregu szumiącego, -    wydłużenie fazy oddechowej, -    u ucznia następuje usprawnienie narządów...

Nowe scenariusze zajęć

KONSPEKT WOJSKOWY Temat: Poznajemy zasady musztry. Cele lekcji: Uczeń: - poznajde zasady musztry, -    wie na czym polegają podstawowe komendy, -    potrafi je wymienic i opisać. Metody: -    miniwykład, -    ćwiczenia praktyczne. Formy: -   ...

Scenariusze zajęć nauczanie zintegrowane

KONSPEKT ZAJĘĆ- NAUCZANIE ZINTEGROWANE Temat: Czy jestem Przyjacielem Ziemi? Cele lekcji: Uczeń: -        potrafi wziąć udział w dyskusji dotyczącej ochrony i dbania o środowisko, -        wymienia sposoby ochrony...

Scenariusze lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO Temat: Comparisons. Cele lekcji: Uczeń: -        zna zasady stopniowania przymiotników, -        sprawnie porównuje rzeczy i osoby posługując się przymiotnikami, -        płynnie czyta tekst ze zrozumieniem, -        zna...