Wprowadzenie litery ,,R”

Wprowadzenie litery ,,R

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat: Wprowadzenie litery „R”, „r”.
Wiek: 5, 6-latki
Czas trwania zajęć: 30 minut
Termin realizacji zajęć: 18.05.2015
Cele główne:
poznanie pisowni liter „R” i „r”
umuzykalnianie dzieci
rozwijanie mowy
rozwijanie motoryki dużej i małej
Cele szczegółowe:
Dziecko:
orientuje się w schemacie ciała i w przestrzeni
śpiewa piosenkę „Raki”
wypowiada się na temat piosenki
ilustruje ruchem treść piosenki
odtwarza litery „R” i „r” na kartce papieru
Środki dydaktyczne: woreczki z grochem, pisaki, ołówki, blok rysunkowy, karty z wzorem litery „R” i „r”, nagranie piosenki „Raki”, kartoniki w kolorach białym, zielonym, czerwonym i niebieskim, zdjęcie przedstawiające raka.
Formy pracy:
zbiorowa
indywidualna
Metody pracy:
metody słowne: rozmowa, zagadki, objaśnienia, instrukcje
metody czynne: metoda ćwiczeń, śpiewanie piosenki
metody percepcyjne: obserwacja, słuchanie piosenki, pokaz liter i zdjęć

Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wprowadzające
a) Dzieci chodzą swobodnie po sali w rytmie wystukiwanym przez nauczyciela na tamburynie. Na umówiony sygnał dzieci witają się daną częścią ciała, np. łokciami, palcami wskazującymi, kolanami, ramionami.
b) Dzieci stojąc prosto wykonują polecenia nauczyciela:
Prawą ręką pomachajcie nad głową.
Dotknijcie nią lewego ucha, oka i ramienia.
Mrugnijcie kilka razy lewym okiem.
Prawą dłonią poklepcie lewy policzek.
Podskoczcie osiem razy na lewej nodze.
Zróbcie osiem małych kroków tyłem.
c) Nauczyciel czyta dzieciom zagadkę: Mieszkam w rzece albo w stawie i szczypcami tnę jak krawiec. Pancerz mam, wąsy mam, kto ja jestem, zgadnij sam. (Rak)
d) Dzieci siedzą w kole na dywanie. Nauczyciel zadaje pytania: Czy widzieliście raki? Jak wyglądają? W jaki sposób się poruszają?
2. Zajęcia właściwe:
a) Dzieci słuchają piosenki „Raki”. Rozmowa na temat piosenki. Powtarzanie słów piosenki.
b) Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: Jaką głoskę słyszymy na początku słowa rak? Wymyślcie inne słowa rozpoczynające się tą głoską.
c) Dzieci słuchając piosenki poruszają się po podłodze „chodząc jak rak”. Powtarzają ćwiczenie z woreczkiem z grochem umieszczonym na brzuchu.
d) Dzieci słuchając piosenki rytmicznie zamykają i otwierają „szczypce” utworzone z kciuków i palców wskazujących obu dłoni. Następnie próbują w ten sposób chwycić woreczek z grochem.
e) Nauczyciel demonstruje dzieciom litery „R” i „r” oraz sposób ich zapisu. Pyta, z jakich elementów się składają.
f) Dzieci piszą w powietrzu ręką na przemian litery „R” i „r”.
g) Dzieci piszą litery „R” i „r” po śladzie z jednoczesnym śpiewaniem piosenki.
h) Dzieci próbują zapisać poznane litery na kartce papieru, a następnie wybierają, które według nich są najładniejsze i podkreślają je niebieskim pisakiem.
i) Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcie przedstawiające raka i zawiesza je na tablicy. Następnie według wcześniej ustalonego schematu, który dzieci już znają zaczepia pod zdjęciem kartoniki w kolorach: zielonym (oznaczającym sylaby), białym (oznaczającym głoski), niebieskim (oznaczającym spółgłoski) i czerwonym (oznaczającym samogłoski) zadając najpierw pytania: Ile sylab jest w słowie „rak”? Ile głosek jest w słowie „rak”? Jaka jest pierwsza głoska w tym słowie? Czy jest to samogłoska, czy spółgłoska? Jakim kolorem ją zaznaczymy? Analogicznie powtarza pytania do drugiej i trzeciej głoski. Przyczepia odpowiednio kolorowe kartoniki. Zwrócenie uwagi na to, że „R” jest spółgłoską.

3. Zajęcia końcowe:
Dzieci przy melodii poznanej piosenki naśladują chodzenie raków. Gdy nauczyciel zatrzymuje melodię, dzieci odpoczywają siadając na dywanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here