Scenariusz lekcji – zdrowie psychiczne

Konspekt lekcji - zdrowie psychiczne

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W LICEUM

 Temat: „Jak dbać o zdrowie psychiczne?”

Cele ogólne:

 • Uczeń potrafi zdefiniować pojęcie „zdrowie psychiczne”;
 • Uczeń wie, jakie czynniki wpływają na zdrowie psychiczne;
 • Uczeń tworzy listę zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia psychicznego;
 • Uczeń dokonuje refleksji nad swoim zdrowiem psychicznym;
 • Uczeń potrafi pracować w grupie;

Metody:

 • Aktywizujące;
 • Czynne;
 • Słowne;

Forma pracy:

 • praca indywidualna;
 • praca w grupie;
 • pogadanka;
 • burza mózgów;

Pomoce dydaktyczne:

 • szablony do zbierania podpisów, definicje zdrowia psychicznego WHO, kartki papieru, kolorowe mazaki;

Przebieg zajęć:

 1. Sprawdzenie obecności i przygotowanie sali do zajęć. Uczniowie siedzą w kole.
 2. „Zapamiętujemy imiona”

Uczniowie siedzą w kręgu. Zabawę zaczyna nauczyciel. Przedstawia się i następnie tłumaczy reguły zabawy. Uczniowie po kolei przedstawiają się według schematu: „Mam na imię… przede mną był/a… (imię osoby, która się przedstawiła, jako pierwsza) a przed nią był/a…”. Każda kolejna osoba wymieni po kolei imiona osób, które się przedstawiały. Po wykonanym ćwiczeniu można poprosić kilka osób by jeszcze raz wymieniły imiona wszystkich uczniów.

 1. „Autografy”

Nauczyciel rozdaje uczniom szablony, na których będą zbierać podpisy osób, które mają podobne zainteresowania. Szablony mogą być różne. Przykładowe informacje, jakie mogą znaleźć się na szablonach:

 • Lubię obserwować gwiazdy.
 • Nie lubię słodyczy.
 • Marzę o podróży dookoła świata.
 • Czytam romanse.
 • Gram w gry komputerowe.
 • Mam dwie siostry. Itd.

Po zebraniu podpisów od wszystkich osób nauczyciel pyta się ile osób podpisało się pod danym zachowaniem/ cechą.

 

 1. „ Burza mózgów”

Uczniowie siedzą w kole. Nauczyciel zapisuje na tablicy pojęcie „zdrowie psychiczne”. Zadaniem uczniów jest wymienić wszystkie skojarzenia, które mają z pojęciem.

 1. „Definicja”

Nauczyciel rozdaje uczniom definicję zdrowia psychicznego WHO- załącznik 1. Uczniowie analizują i interpretują definicję.

 1. „Praca w grupach”

Uczniowie podzieleni na trzy grupy. Każda grupa zastanawia się, jakie czynniki negatywnie wpływają na fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka oraz proponują sposoby radzenia sobie z nimi. Następnie praca jest omawiana na forum grupy. Trwa dyskusja.

 1. „Co to jest zdrowie”

Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup. Każda grupa musi zastanowić się nad cechami, jakie posiada zdrowa osoba, rodzina, szkoła, środowisko i zdrowy styl życia. Następnie uczniowie prezentują swoje prace. Zadaniem nauczyciela jest zwrócenie uwagi uczniów na to, iż wszystkie wymienione elementy są ważne, aby zachować zdrowie psychiczne.

 1. „Rozsypanka” (5 min);

Uczniowie dalej są podzieleni na pięć grup. Każda grupa otrzymuje kopertę z instrukcją: „Dokończ wyrazy kojarzące się ze zdrowiem, a zaczynające się od liter Z….D….R….O….W…I…E….P…S…Y…C….H…I…C…Z…N…E.” Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują swoje prace na forum klasy.

 1. „Zabawa na zakończenie”

Uczniowie siedzą w kręgu. Każdy po kolei wymienia jeden sposób, w jaki dba o swoje zdrowie psychiczne. Zacząć może nauczyciel.

 1. Podsumowanie i zakończenie zajęć.

Załącznik 1.

Zdrowie psychiczne – przyjęta w 1948 konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia określa je, jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psychicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany. Jedynym aspektem, z którym zgadza się większość ekspertów jest to, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są do siebie przeciwstawne, czyli brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego.

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_psychiczne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here