Scenariusz lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka”

Konspekt lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka”

Konspekt lekcji języka polskiego, „Szewczyk Dratewka”

Temat: W świecie przygód Szewczyka Dratewki.

Cele lekcji:

Uczeń:

– zna treść lektury o Szewczyku Dratewce,

– potrafi opowiedzieć losy bohatera,

– opowiada treść wskazywanych ilustracji,

– przy pomocy tekstu ustala kolejność zdarzeń przedstawionych w utworze,

– potrafi samodzielnie redagować teksty dotyczące tematyki lektury.

Metody pracy:

– praca z tekstem lektury,

– pogadanka, mini wykład,

– elementy metody problemowej.

 

Formy pracy:

– indywidualna,

– praca zbiorowa,

– praca w grupach.

Przebieg zajęć.

 1. Czynności wstępno-organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności. Nauczyciel może także sprawdzić pracę domową zadaną na poprzedniej lekcji lub stan wiedzy uczniów (może być to w formie pracy zbiorowej lub indywidualnej).
 2. Nauczyciel przyczepia na tablicę „plątaninkę”. Uczniowie odczytują z niej tytuł baśni:

 


Tytuł „Szewczyk Dratewka”

 

 1. Nauczyciel pokazuje uczniom trzy ilustracje – kaczki, Szewczyka oraz czarownicy i mrówki. Nauczyciel rozpoczyna mini dyskusję. Przykładowe pytania: Z jakiej baśni przybyły te postacie? Kogo przedstawiają? Czy znasz autora książki „Szewczyk Dratewka”? Kto nim jest? Jakie inne postacie występują jeszcze w tej baśni?
 2. Zapisanie na tablicy tytułu oraz autora omawianej książki.
 3. Nauczyciel prosi uczniów o ustalenie czasu i miejsca akcji utworu.
 4. Wspólne wskazanie postaci – bohaterów książki. Wyodrębnienie postaci drugoplanowych i pierwszoplanowych. Krótka pogadanka: Dlaczego Szewczyka możemy nazwać bohaterem tytułowym? Jak nazwiemy pozostałych bohaterów książki? Których możemy ocenić jako postacie pozytywne, których jako negatywne? Dlaczego?
 5. Nauczyciel prezentuje uczniom kilka ilustracji. Uczniowie wypowiadają się na ich temat – losowo wybierają jedną z ilustracji i opisują, co na niej widzą. Pytania naprowadzające: Co przedstawia ilustracja? Jakie zdarzenie widzisz na obrazku?
 6. Zadanie: ułóżcie ilustracje w takie kolejności, aby były zgodne z kolejnością zdarzeń w książce.
 7. Wspólne odnajdywanie odpowiednich fragmentów tekstu w książce oraz głośne odczytywanie tych, które odnoszą się do poszczególnych ilustracji: Który fragment pasuje do tego obrazka?
 8. Uczniowie otrzymują koperty z rozsypanką z tytułami do ilustracji. Zadaniem uczniów jest dopasowanie doboru tytułów do ilustracji. Głośne odczytanie efektów pracy.

1) Wyprawa szewczyka w świat.
2) Pomoc mrówkom. (Szewczyk pomaga mrówkom.)
3) Naprawa zniszczonej barci.
4) Nakarmienie kaczek na jeziorze.
5) Spotkanie Dratewki z ludźmi. (Dratewka spotyka się z ludźmi.)
6) Rozmowa z czarownicą.
7) Pomoc mrówek przy przebieraniu maku. (Mrówki pomagają przy przebieraniu maku).
8) Wydobycie złotego kluczyka przez kaczki.
9) Pomoc pszczół w uwolnieniu pięknej panny.
10) Wesele szewczyka i księżniczki.

 

 1. Wybrani lub chętni uczniowie wybierają jedną z ilustracji i z pamięci opowiadają sytuację z treści utworu.
 2. Podsumowanie lekcji. Mini pogadanka, przykładowe pytanie: co robiliśmy na dzisiejszej lekcji?
 3. Praca domowa.
  Ułóż w formie ustnej opowiadanie o najciekawszej przygodzie Szewczyka Dratewki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here