Przepuklina pachwinowa

przepuklina pachwinowa

Co to jest? Z czego się składa?

Przepuklina jako pojęcie oznacza nieprawidłowe położenie zawartości jam ciała, które przemieściły się tam w przez nabyte lub naturalne otwory ciała. Przepuklina składa się z następujących elementów:

1. wrota, czyli otwór, przez który przedostają się narządy

2. worek, który stanowi ograniczenie dla zawartości narządów

3. zawartość przepukliny, którą najczęściej stanowią jelita, ale może być to również jajnik lub pęcherz

Jak często się to zdarza?

Przepuklina pachwinowa jest najczęstszą wadą u dzieci wymagającą leczenia chirurgicznego. Również, jeśli chcielibyśmy zebrać wszystkie interwencje chirurgiczne lekarzy byłoby to poza urazami najczęstsze schorzenie.

 U kogo najczęściej występuje przepuklina?

Przepuklina pachwinowa częściej występuje u chłopców. Niska masa urodzeniowa oraz wcześniactwo także predysponują do przepukliny. Istnieją również rzadsze schorzenia lub zespoły objawów, w których może wystąpić przepuklina pachwinowa.

Kiedy najczęściej rozpoznajemy przepuklinę?

Ze statystyk wynika, że w szerokich granicach czasowych najczęstszy okres rozpoznań występuje pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia.

 Czy występują różnice pomiędzy przepukliną u dorosłych i u dzieci?

Tak. Odmienne sposoby powstania przepukliny pachwinowej u dzieci jest uzasadnieniem odmiennego postępowania chirurgicznego.

Jak rozpoznać, że moje dziecko ma przepuklinę pachwinową?

Najczęściej to właśnie rodzice obserwują pierwsze objawy przepukliny pachwinowej. Uwagę zwraca miękki guzek w obrębie jednej lub obu okolic pachwinowych. Przepuklina występuje częściej po stronie prawej, bo w aż 60%, natomiast lewostronna w 30%. Z obustronną przepukliną mamy do czynienia w 10% przypadków. Może być również wypełniony worek mosznowy. Pojawienie się takiego guzka lub jego powiększenie często występuje w stanie wzmożonego wysiłku dziecka, to jest podczas oddawania stolca, kiedy nasz maluszek płacze lub kaszle.

 Czy przepuklina może cofnąć się samoistnie?

Tak. Przepuklina może cofnąć się samoistnie podczas kąpieli, kiedy dziecko śpi lub, kiedy łagodnie naciskamy guzek. Jednak, jeśli nawet przepuklina się cofa w każdym przypadku należy zgłość się do lekarza i zakomunikować mu nasze obserwacje!

Czy operacja mojego dziecka musi zostać wykonana natychmiastowo?

Wszystko uzależnione jest od stanu dziecka. Jeśli przepuklina pachwinowa nie ma cech, które zaniepokoiłyby lekarza nie jest wskazaniem do pilnej operacji. Jeśli lekarz ma wątpliwości diagnostyczne można przesunąć w czasie decyzje o ewentualnym zabiegu chirurgicznym i zlecić rodzicom obserwowanie przepukliny podczas pobytu w domu.

Czy to na pewno przepuklina pachwinowa?

Decyzje o tym czy jest to przepuklina pachwinowa i dalsze postępowanie zawsze podejmuje lekarz. Obserwacje rodziców są dla niego zawsze niezwykle cenne. Stany, z jakimi lekarz musi zróżnicować przepuklinę pachwinową są miedzy innymi wodniak jądra, powiększone węzły chłonne czy tworzący się ropień w tej okolicy.

 Co to jest przepuklina uwięźnięta?

Przepuklina uwięźnięta występuje w sytuacji, w której nie można odprowadzić narządów jamy brzusznej z przepukliny. Najczęstszym narządem, który ulega uwięźnięciu jest jelito cienkie lub rzadziej jajnik, jeśli przepuklina dotyczy dziewczynki.

Czy moje dziecko ma uwięźniętą przepuklinę?

Decyzję to tym czy mamy do czynienia z przepuklina i czy jest ona uwięźnięta zawsze dokonuje lekarz po badaniu dziecka i rozmowie z rodzicami oraz ewentualnych badaniach dodatkowych. Objawy, które mogą zaniepokoić rodziców są:

1.obecnośc bolesnego guza w pachwinie

2.obecnośc bolesnego guza w mosznie

3.skóra nad guzem staje się zaczerwieniona, obrzęknięta

4.występuja wymioty, brzuszek może być wzdęty

5.stanom, które są opisane powyżej może towarzyszyć płacz i niepokój

U kogo najczęściej wstępuje przepuklina uwięźnięta?

Przepukliny uwięźnięte stanowią mniejszość wśród przepuklin. Jednak według statystyk najczęściej zdarzają się w pierwszych 6 miesiącach życia dziecka oraz częściej występują u dziewczynek.

Moje dziecko ma uwięźniętą przepuklinę pachwinową, w jaki sposób będzie leczone?

Odprowadzenie przepukliny udaje się w 75-85% przypadków. Następnie wykonuje się zabieg planowy. Postępowanie takie wynika z lepszych efektów leczenia niż w trybie pilnym. Należy jednak pamiętać, że jeśli występują objawy niepokojące lekarza istnieją wskazania do przeprowadzenia operacji pilnej.

 Boję się operacji moje dziecka!

Każdy lekarz rozumie Twoje obawy jednak należy podkreślić, że pomimo tego, że każda interwencja chirurgiczna stanowi zagrożenie to jednak jest ono stosunkowo niskie. Zabieg wykonuje się znieczuleniu ogólnym. Chirurg wykonuje cięcie skóry, wynoszące 3-4 centymetry. Po przecięciu skóry i zaopatrzeniu naczyń dalsze etapy zabiegu są praktycznie bezkrwawie. Zwykle zabieg wykonuje się w trybie „chirurgii jednego dnia”

Jakie mogą być powikłania?

Zakażenie rany operacyjnej należy do najczęstszych powikłań.

 Czy przepuklina może się kiedyś powtórzyć?

Statystycznie nawrót przepukliny występuje w 1-2% przypadków. Wcześniaki, dzieci niedożywione są w grupie ryzyka nawrotu przepukliny.

 Jak opiekować się dzieckiem po operacji?

Wszelkich niezbędnych informacji udzieli lekarz prowadzący. Postępowanie wynika ze stanu dziecka, w jakim się znajduje. Jednak zalecenia ogólne mówią, że dietę dziecka należy szybko rozszerzyć, a już po 4 tygodniach możliwa jest normalna aktywność fizyczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here