Konspekt Pinokio

Konspekt Pinokio
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
„PINOKIO”

Temat: Witaj w świecie przygód Pinokia.

Cele lekcji:
Uczeń:
–    zna treść utworu C. Collodiego „Pinokio” i potrafi ją opowiedzieć,
–    trafnie odpowiada na pytania dotyczące przygód chłopca,
–    potrafi sprawnie współpracować w grupie,
–    aktywnie bierze udział w ćwiczeniach i w dyskusji.

Metody pracy:
–    metoda aktywizująca; skrzynka pytań,

Formy pracy:
–    praca indywidualna,
–    praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
–    lektura „Pinokio”
–    rekwizyty niezbędne do przeprowadzenia konkursu „skrzynka pytań”.

Przebieg lekcji

Część wstępna:
1.    Czynności organizacyjne- powitanie, sprawdzenie listy obecności.
2.    Zapisane tematu lekcji.

Część właściwa:
1.    Nauczyciel pokazuje uczniom przygotowaną wcześniej „skrzynię pytań” (kartonowe pudełko z pytaniami”.
2.    Ogłoszenie konkursu.
3.    Podział klasy na grupy: zespół Pinokia, Arlekina, Pulczinelli.
4.    Przeprowadzenie konkursu wiedzy.

Część końcowa:
1.    Próba wspólnej odpowiedzi na pytania, na które nie potrafił odpowiedzieć nikt z klasy.
2.    Podliczenie punktów, ogłoszenie zwycięzców.
3.    Wręczenie dyplomów.
4.    Omówienie konkursu, wrażeń konkursowych.
5.    Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1.
Regulamin konkursu „skrzynka pytań”
1.W skrzynce znajduje się 30 pytań dotyczących przygód Pinokia. Przedstawiciel zespołu (za każdym razem inna osoba) losuje pytanie, głośno je odczytuje i udziela na nie odpowiedzi (w razie potrzeby – po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu).
2.Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi wynosi minutę.
3.Za każdą prawidłową odpowiedź zespół otrzymuje jeden punkt.
4.W razie nieudzielenia przez dany zespół odpowiedzi na wylosowane pytanie, pytanie trafia ponownie do skrzynki.
5.Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa nauczyciel, który rozstrzyga kwestie sporne i przytwierdza zespołom na tablicy punkty w postaci sylwetek Pinokia, Arlekina, Pulczinelli, odpowiadające nazwom poszczególnych zespołów.
6.Wygrywa zespół, który uzyska największą liczbę punktów.

Załącznik 2.
Pytania konkursowe:
1. Jak zwał się „biedak”, do którego pracowni trafił kawałek mówiącego drzewa?
2. Kto wystrugał pajaca, co się w zabawie zatracał?
3. Kogo przezywano „Mamałygą” z powodu peruki w kolorze kojarzonym z kukurydzą?
4. Czym pajac bez serca zabił Gadającego Świerszcza?
5. Bez której części ciała obudził się Pinokio nad ranem, wskutek suszenia jej w czasie snu na fajerce z żarem?
6. Co Dżepetto po wyjściu z więzienia dał pajacowi do jedzenia?
7. Co sprzedał Dżepetto, kierując się głosem serca, żeby kupić Pinokiowi szkolny elementarz?
8. Jak nazywał się dyrektor teatru kukiełek, który chciał skazać Pinokia na spalenie w odwecie za przerwane przez pajaca przedstawienie?
9. Jakie przyzwyczajenie dyrektora teatru kukiełek zdradzało jego wzruszenie?
10. Do jakiej krainy udał się Pinokio z Lisem i Kotem, by rozmnożyć swoje cekiny, a właściwie pokazać swą wielką głupotę?
11. Jak nazywała się gospoda, w której pobyt Pinokia drogo kosztował?
12. Na gałęzi którego drzewa zbójcy powiesili Pinokia, by z cekinów go okraść?
13. Kto ocalił Pinokia od niechybnej śmierci na drzewie? Kto mu zawsze pomagał w potrzebie?
14. Co na polecenie Wróżki wypił pajac, dopiero gdy mu śmierć w oczy zajrzała?
15. Jak zwał się lokaj Wróżki, który ślimaczył się i miał różki?
16. Jaki był kolor włosów Pięknej Dzieweczki – najpierw siostry Pinokia, a potem jego mateczki?
17. Jak nazywało się miasto, w którym Pinokio dostał cztery miesiące więzienia za karę, że chciał być możnym panem, podczas gdy był wielkim cymbałem?
18. Jakiż to gad zagradzał Pinokiowi drogę, stanowiąc żywą przeszkodę?
19. Jaki los spotkał pajaca, gdy został schwytany w winnicy przez wieśniaka?
20. Jak zwał się pies, którego Pinokio ocalił od śmierci, za co ów pies tym samym się Pinokiowi odwdzięczył?
21. Którego to ptaka Pinokio dosiadł jak rumaka?
22. Jak nazywała się wyspa na środku morza, na której każdy niczym pszczółka pracował?
23. Jak nazywała się choroba, na którą cierpiał pajac? Tę chorobę Wróżka za najgorszą ze wszystkich uważała.
24. Pinokio lubił kłamać. W jaki sposób jego kłamstwa wychodziły na jaw?
25. Kim chciał się stać Pinokio za wszelką cenę? Jakie było jego największe marzenie?
26. Jakie przezwisko miał największy urwis w szkole, z którym Pinokio pojechał do Krainy Zabawek wyprawiać swawole?
27. Kim w raju próżniaków stał się pajac – głupia pała?
28. W czyim brzuchu znalazł się Pinokio? Jakiż to potwór go połknął?
29. Kogóż to, po długich poszukiwaniach, w brzuchu morskiego potwora odnalazł pajac?
30. Jaką nagrodę otrzymał pajac, gdy stał się wzorem dobrego zachowania?

Odpowiedzi:
1. Antonio Wisienka
2. Dżepetto
3. Dżepetta
4. młotkiem
5. bez stóp
6. trzy gruszki
7. kaftan
8. Ogniojad
9. kichanie
10. do Krainy Głupków
11. „Pod Czerwonym Rakiem”
12. Wielkiego Dębu
13. Wróżka
14. lekarstwo
15. Ślimak
16. błękitny
17. miasto Chwytajcymbałów
18. Wąż
19. Pinokio musiał pilnować kurnika jako pies łańcuchowy.
20. Alidor
21. Gołębia
22. Wyspa Pracowitych Pszczół
23. próżniactwo
24. Pinokiowi, gdy kłamał, wydłużał się nos.
25. Pinokio pragnął stać się chłopcem
26. Knot
27. osłem
28. Pinokio znalazł się w brzuchu rekina.
29. Dżepetta
30. Pinokio stał się chłopcem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here