Konspekt lekcji języka polskiego „Kajtkowe przygody”

Scenariusz lekcji języka polskiego „Kajtkowe przygody”

Konspekt lekcji języka polskiego „Kajtkowe przygody”

Temat: Poznajemy Kajtka, tytułowego bohatera lektury pt. „Kajtkowe przygody”.

Cele lekcji:

Uczniowie:

– doskonalą umiejętność głośnego czytania utworu ze zrozumieniem jego treści,

– potrafią określić czas i miejsce akcji utworu,

– wymieniają oraz opisują bohaterów lektury, dokonując rozróżnienia na pierwszoplanowe postaci główne oraz bohaterów drugorzędnych,

– wiedzą, co oznacza określenie – ptaki/zwierzęta chronione,

– wiedzą, czym są przymiotniki oraz jakie pełnią funkcje, potrafią je wyróżnić w tekście,

– potrafią opisać głównego bohatera lektury (zarówno jako postać występującą w utworze jak i od strony przyrodniczej – jako ptak chroniony).

 

Metody pracy:

– miniwykład,

– pogadanka,

– rozmowa nakierowana,

– drama.

 

Formy pracy:

– indywidualna,

– praca w grupach,

– praca zbiorowa.

 

Pomoce dydaktyczne:

– egzemplarz lektury „Kajtkowe przygody”.

 

Przebieg lekcji:

 1. Czynności wprowadzająco-organizacyjne. Nauczyciel sprawdza listę obecności uczniów oraz pracę domową.
 2. Chętny lub wybrany uczeń na prośbę nauczyciela przypomina zagadnienia poznane na poprzedniej lekcji.
 3. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji. Nauczyciel prosi o podanie tytułu i autora lektury, którą uczniowie mieli za zadanie przeczytać. Dodatkowe przykładowe pytania: Jakie znacie inne utwory autorki poznanej lektury? Czy spodobała wam się książka „Kajtkowe przygody”? Jakie są wasze wrażenia po lekturze książki? Jakie uczucia budzi w Was Kajtek? Nauczyciel stara się naprowadzić uczniów tak, aby opowiedzieli o osamotnieniu głównego bohatera, o odłączeniu od rodziny oraz o pozostaniu Kajtka w zimnym klimacie (pomimo zupełnego niedostosowania do takiej pogody).
 4. Uczniowie zapisują temat lekcji, a pod nim wpisują metryczkę. Nauczyciel nakreśla ją na tablicy. Następnie wspólnie starają się ją uzupełnić. Uczniowie przepisują metryczkę do zeszytu.
 5. Nauczyciel rozpoczyna kolejną krótką rozmowę. Tym razem sformułowane wnioski mają posłużyć za wprowadzenie do dalszej dyskusji i ustalenie cech charakterystycznych dla formy pamiętnika. Przykładowe pytania: Kto jest narratorem w tym opowiadaniu? Jak nazywamy taką formę? W jakiej innej lekturze zetknęliście się z pamiętnikiem?
 6. Uczniowie otrzymują kilka minut na odnalezienie fragmentów w książce, które wskazują na to, iż utwór ten ma formę pamiętnika. Wybrany przez nauczyciela lub chętny uczeń czyta na głos wybrany fragment.
 7. Wspólne ustalenie kim są bohaterowie utworu. Wyszczególnienie postaci pierwszo- i drugoplanowych. Przykładowe pytania naprowadzające uczniów do sformułowania poprawnych wypowiedzi: Kim jest tytułowy bohater utworu? Dlaczego? Czy jest to postać główna, najważniejsza w utworze? Jakie wyróżnicie postaci drugoplanowe (uwzględnienie podziału na ludzi i na zwierzęta).
 8. Nauczyciel prosi uczniów o odnalezienie w lekturze fragmentów opisujących różnych bohaterów. Następnie wybiera jednego z uczniów i prosi o przeczytanie znalezionych fragmentów.
 9. Krótkie omówienie akcji opowiadania. Przykładowe pytania: Gdzie rozgrywa się akcja opowiadania? W jakim czasie rozgrywane są przygody Kajtka? Jak to się stało, że Kajtek został sam na wsi?
 10. Zabawa metodą dramową: „Konferencja prasowa z Kajtkiem”. Nauczyciel wybiera lub wskazuje chętnego ucznia, który będzie odgrywał rolę Kajtka. Pozostali uczniowie dobierają się w pary (najlepiej pracując w ławce). Pary tworzą dwuosobowe zespoły – przedstawiciele redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych. Uczniowie przygotowują pytania do Kajtka, powinny dotyczyć nie tylko treści książki, ale opierać się także na wiedzy przyrodniczej. Nauczyciel pełni rolę rzecznika prasowego – prowadzi konferencję prasową, wita zebranych. Jednym z wniosków z zabawy powinien dotyczyć ekologii i tego, jak ważną rolę odgrywa ochrona środowiska i jak ważne jest zainteresowanie tym tematem.
 11. Przygotowanie do redagowania opisu bociana. Uczniowie wspólnie z nauczycielem grupują przymiotniki opisujące wygląd bohaterów. Zapisanie do zeszytu krótkiej notatki dotyczącej wiadomości o przymiotniku.
 12. Wspólne ustalenie planu opisu (przypomnienie o trójdzielnej budowie tekstu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie).
 13. Uczniowie indywidualnie redagują opis Kajtka.
 14. Nauczyciel wybiera kilku uczniów, którzy czytają swoją pracę.
 15. Ocena oraz wybór najciekawszego opisu.
 16. Praca domowa. Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową: Zaznacz w książce fragmenty dotyczące relacji panujących wśród zwierząt.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here