Zima może być wesoła

SCENARIUSZ
Prowadząca: Edyta Jagoda
Miejsce: Publiczne Przedszkole w Buchcicach
Temat bloku: Zima może być wesoła
Temat dnia: Biała zima
Treści wychowania przedszkolnego:
– Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
-Wspomaganie rozwoju mowy,
– Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
– Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
– Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
– Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
– Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
– Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
– Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
– Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele ogólne:
– przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
– mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób,
– przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach),
– stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
– uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach,
– próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie,
– odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską),
– śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu,
– dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem,
– wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej- instrumentalnej ( z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów) wokalnej i ruchowej,
– umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
– wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych,
– liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
– zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku,
– układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby,
– słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami.
Cele szczegółowe:
– dziecko słucha opowiadania i odpowiada na pytania,
– reaguje na zmiany dynamiki ( cicho- głośno),
– obrazuje muzykę ruchem wg własnych pomysłów,
– odpowiada na zadane pytania : tak lub nie,
– aktywnie uczestniczy w zabawach,
– dzieli wyraz na sylaby,
– naśladuje gestem czynności,
– przelicza w zakresie 8
– reaguje na rytm w muzyce,
– śpiewa piosenkę,
– relaksuje się przy muzyce,
– wykonuje pracę plastyczną

Metody:
– eksponująca ( metoda Labana, Klanza, Sherborne, Orff, Batii Strauss
– praktyczna ( E. Gruszczyk- Kolczyńska)
– słowna (pogadanka, opowiadanie)
– oglądowa ( rysunki do tekstu)

Formy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: płyta CD, odtwarzacz, rysunki do opowiadania, obręcze, nutki, karteczki z kropeczkami, emblematy śnieżynek i bałwanków, lampka, orzechy, klej, plastelina, czepeczka od żołędzia.
Przebieg:
1. Powitanie.
„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śnieg.

2. Słuchanie opowiadania „Zimowe zabawy Misia Kuleczki” – B. Forma.

3. Rozmowa na temat opowiadania:

– O jakiej porze roku jest mowa w opowiadaniu?
– Gdzie poszli: Marta, Paweł i Miś?
– Jak Marta ubrała Misia?
– Jak należy ubierać się zimą?
– Co stał się, gdy cała trójka zjeżdżała na sankach?
– Jak wyglądał Misiu?
– Co robiły jeszcze ze śniegu dzieci wraz z Misiem?
– Jak można jeszcze bawić się zimą?

4. Zabawy pantomimiczne: „Zabawy na śniegu”.
Dzieci wraz z nauczycielką naśladują jazdę na sankach, łyżwach, nartach, rzucanie się śnieżkami, przechodzenie przez zaspy, lepienie bałwana.

5. Zabawa ruchowa „Taniec śnieżynek i bałwanków.
Dzieci dostają emblematy bałwanka i śnieżynki, kiedy muzyka jest głośna po sali poruszają się bałwanki, a jeśli cicha to śnieżynki.

6.  Zabawa dydaktyczna „Prawda – fałsz”
Nauczycielka czyta dzieciom różne zdania. Zadaniem dzieci jest rozróżnienie czy są one prawdziwe czy fałszywe.

• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Po zimie biegamy boso po łące.
• Zimą z nieba pada oranżada.
• Możemy się ślizgać po zamarzniętym jeziorze.
• Zjeżdżamy na sankach i nartach z górki, daleko od ulicy.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Niedźwiedź zimą zasypia w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Śnieg topi się koło kaloryfera i tworzy się z niego woda.
• Nie wolno rzucać śnieżka w twarz kolegi.
• Podczas mrozu woda zamarza i tworzy się lód.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.

7. Zabawa muzyczno- ruchowa „Zimowe nutki”.
Na dywanie rozłożone są dwie obręcze. W jednej znajduje się ćwierćnuta, a w drugiej ósemka. Dzieci określają ich nazwy, następnie dzielą na sylaby i je liczą. Nauczycielka gra na tamburynie, jeśli dzieci usłyszą rytm ćwierćnuty stają obok niej, a gdy ósemki stają obok drugiej obręczy.

8. Zabawa dydaktyczno- ruchowa „Zimowe liczenie”.
W sali ukryte są karteczki z kropeczkami. Zadaniem dzieci jest znalezienie ich oraz policzenie. Następnie każde dziecko z osobna klaszcze tyle razy w ręce ile policzyło kropek.
9. ,,Sopelki”. – zabawa z lampką”.
Dzieci wygodnie kładą się na dywanie. Gdy słyszą muzykę zamarzają „przyklejają” się do podłogi napinając wszystkie mięśnie. Gdy muzyka cichnie nauczycielka włącza lampkę i „rozmraża” dzieci. Wszyscy rozluźniają napięte mięśnie, relaksują się. „Rozmrożone” dziecko dołącza do nauczyciela. Zabawę powtarzamy.
10. Zabawa plastyczna „Orzechowy bałwanek”.
Dzieci malują farbami plakatowymi orzechy na biało. Następnie sklejają je klejem. Z plasteliny wykonują oczy, nos , buzie oraz guziki. Czapeczkę żołędzia przyklejają tworząc kapelusz.
11. Ewaluacja.
Na zakończenie pytamy dzieci:
– O jakiej porze roku dziś mówiliśmy?
– W jakie zabawy możemy bawić się w zimie?
– Jakie zabawy najbardziej wam się podobały?
– Jakie zabawy wam się nie podobały?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here