Scenariusz zajęć w przedszkolu rodzina w życiu człowieka

Scenariusz zajęć w przedszkolu rodzina w życiu człowieka
Konspekt zajęć w przedszkolu rodzina

Temat: Oto ja i moja rodzina.

Cele:
Dzieci:

rozumieją słowo „rodzina”,
potrafią wymienić członków rodziny – bliższej i dalszej; rozpoznają, co oznaczają te pojęcia,
znają tradycje i zwyczaje rodzinne,
potrafią tworzyć swobodne wypowiedzi dotyczące członków rodziny,

Metody:
podające: rozmowa, pogadanka,
praktyczne: zadań stawianych dzieciom do wykonania,
metody aktywizujące,

Formy pracy:
indywidualna,
zbiorowa.


Środki dydaktyczne:

Treść wiersza M. Orzechowskiej „Jadą goście”, sylwety chłopca i dziewczynki, tamburyno, materiały plastyczne.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie z dziećmi.
2. Nauczycielka odczytuje dzieciom treść wiersza M. Orzechowskiej pt. „Jadą goście” (załącznik).
3. Krótka rozmowa kierowana, która sprawdza umiejętność rozumienia odsłuchanego utworu. Przykładowe pytania: Kto był na urodzinach? Jak nazywają się osoby przybyłe do domu chłopca? Ilu było gości? Kto należy do „bliższej, a kto do „dalszej’ rodziny? Dzieci swobodnie tworzą krótsze i dłuższe wypowiedzi na temat uroczystości urodzinowej bohatera wiersza.
4. Dzieci zostają podzielone na dwie grupy. Jedna grupa wciela się w postać „dzieci” – grupa ta otrzymuje kolorowe czapeczki, druga grupa, to rodzice (podział na mamę i na tatę). Dzieci przy muzyce inspirują zabawę w dom. Gdy muzyka zostaje spauzowana mamusie i tatusiowe szukają „swoich” dzieci – dobranie się w trójki. Zabawa zostaje powtórzona kilka razy.
5. Nauczyciel zawiesza na tablicy dużą sylwetę chłopca. Rozpoczyna kierowaną rozmowę, dzięki której dzieci odgadują (lub dopiero dowiadują się) jak nazywają się poszczególni członkowie rodziny, np. Nauczyciel mówi tekst, wskazując na obrazku sylwetą chłopca poszczególnych członków rodziny.
Dla mamy jestem synem, dla taty też.
Dla siostry jestem bratem – to dobrze wiem.
Dla babci jestem wnukiem, dla dziadka też.
6. Na tablicy zostaje przyczepiona sylweta dziewczynki. Nauczyciel kolejny raz wypowiada rymowankę tym razem zmieniając nazwy na córka, siostra itp.
7. Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze nauczyciel podnosi do góry obrazek wybranego członka rodziny, a dzieci klaszczą w ręce i rytmicznie wypowiadają z nim zdanie, np.: „To jest mama”; „To jest tata”; „To jest babcia”; „To jest dziadek”.
8. Nauczyciel inspiruje swobodne wypowiedzi dzieci na temat posiadanego rodzeństwa /wiek, płeć, liczba.
9. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Brat z siostrzyczką”: Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na kołatce. Na hasło „Brat z siostrzyczką” tworzą pary /chłopiec z dziewczynką/ i podskakują w kółeczkach /za każdym razem tworzą inne pary/. Zabawa powtarzana jest kilka razy.
10. Dzieci siadają przy stolikach, gdzie czekają na nie materiały plastyczne. Dzieci mają za zadanie narysowanie swojej rodziny.
11. Po wykonaniu zadania nauczyciel wspólnie z uczniami przyczepia prace do kącika plastycznego.
12. Ewaluacja i ocena zajęć.
13. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach.

Załącznik 1.
Treść wiersza:

„JADĄ GOŚCIE” – M. Olechowska, D. Raczyńska

Wreszcie nadeszło to upragnione,
To wyczekane i wyśnione,
Moje marzenie o 6 świeczkach.
Dzisiaj zostanie spełnione.

W domu wielka wrzawa od rana;
Mama nie wyspana, ale roześmiana.
Duży stół nakrywa tata,
Bo zawita tu pół świata.

Już wybiła ta godzina,
Właśnie schodzi się rodzina –
Dzwonią do drzwi: dziadek, babcia,
Wujek Krzysio, ciocia Sabcia.
Dziadka Tadka też witamy,
To jest tata mojej mamy.

Coraz więcej jest radości,
Coraz więcej wchodzi gości.
Wszyscy już przy stole siedzą,
Tort urodzinowy jedzą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here