Scenariusz zajęć w przedszkolu higiena osobista

Konspekt zajęć w przedszkolu, higiena osobista

Temat: Czystość to zdrowie!

Cele:
Dzieci:

wyrabiają w sobie nawyk dbania o higienę osobistą,
rozwijają myślenie i mowę za pomocą zabaw dydaktycznych,
rozpoznają i nazywają przybory toaletowe,
samodzielnie wykonują zabiegi higieniczne,
poznają melodię i słowa piosenki „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”.

Metody:
zabawy ruchowe,
rozmowa,
gry dydaktyczne,
zajęcia plastyczne,
opowiadanie.

Formy pracy:
grupowa,
indywidualna.

Przebieg zajęć:
1. Sprawdzenie listy obecności, przywitanie się z dziećmi.
2. Nauczyciel odczytuje dzieciom treść wiersza „Brudasek” (załącznik). Podczas recytacji uzupełnia swój odczyt obrazkami przedstawiającymi treść utworu.
3. Krótka analiza odczytanego tekstu, rozmowa na jego temat: o czym jest piosenka? do czego służy woda? co powinno się znajdować w łazience? jak należy się ubierać? co robimy zawsze rano i wieczorem?
4. Nauczyciel prowadzi dalej dyskusję wzbudzając wśród dzieci zainteresowanie tematem oraz chęć wypowiedzi. Przykładowe pytania: Kiedy należy umyć ręce? Jakie przybory służą do mycia rąk? Jakie przybory potrzebne są do umycia zębów? Dlaczego należy się myć?
5. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze słowami i melodią piosenki „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”. Włączenie utworu na płycie CD. Odsłuchanie i wspólny śpiew. Dzieci tańczą w rytm muzyki.
6. W celu utrwalenia poznanych już informacji nauczyciel zadaje zagadki, na które dzieci będą starać się odpowiedzieć. Wybrany uczeń będzie musiał odnaleźć odpowiedź także wśród obrazków. (załącznik).
7. Zabawa z kubkiem z wodą. Dzieci siadają w okręgu i podają sobie kubek z nalaną wodą tak, aby nie wylała się z niego ani kropla. Dziecko, któremu nie uda się to zadanie, musi wykonać przysiad lub odpowiedzieć na zagadkę.
8. Zabawa ruchowa z elementem naśladownictwa pt. „Myjemy zęby, buzię i ręce”.
9. Dzieci przy stolikach kolorują obrazki związane z higieną.
10. Do przedszkola przychodzi krasnal z workiem z prezentami. Każde dziecko kolejno losuje swój zestaw, w którym znajduje się szczoteczka do zębów, pasta oraz mydełko.
11. Podsumowanie zajęcia – podkreślanie znaczenia częstego mycia rąk, higieny całego ciała, gimnastyki. Pochwalenie dzieci za czynny udział w zajęciu.

Załącznik 1.
Treść piosenki:
Szczotka, pasta, kubek ciepła woda
tak się zaczyna wielka przygoda.
Myje zęby, bo wiem przecież o tym,
kto ich nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć

Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ooo
zatańcz ze mną, tak w kółeczko, ooo.
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
po jedzeniu, kręć się żwawo. Ooo.
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo, ooo
po jedzeniu, kręć się żwawo. Ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.

Załącznik 2.
Zagadki:
Rozpuszczam się w wodzie,
ubywa mnie co dzień.
Kto o czystość dba,
ten mnie dobrze zna. (MYDŁO)

Kot ma długie, ostre,
często nimi drapie.
Wystrzegaj się bardzo,
żebyś nie miał takich. (PAZNOKCIE)

Chociaż mam zęby,
to nic nie jadam
Tylko splątane włosy układam (GRZEBIEŃ)

Kim jestem? Pytam siebie!
Patrząc na mnie – widzisz siebie (LUSTERKO)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here