Międzynarodowy test sprawności fizycznej

Międzynarodowy test sprawności fizycznej

Od momentu narodzin dzieci poddawane są różnego rodzaju testom. Na każdym etapie rozwoju towarzyszą im wytyczne dotyczące rozwoju (m.in. odnośnie wzrostu, wagi, nabywanych umiejętności). Są one dostosowane do płci i wieku i pozwalają ocenić harmonię rozwoju fizycznego i psychiczno – emocjonalnego dziecka. Do takich testów należy międzynarodowy test sprawności fizycznej.

Jakie zadania wykonuje dziecko podczas testu sprawności i jak są one oceniane

Sprawność fizyczna jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Test sprawności fizycznej ICSPFT składa się z ośmiu prób i jest on przeprowadzany u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Poszczególne próby sprawności fizycznej powinno się przeprowadzić w ciągu 2 dni. Próby 1, 2, 3 w pierwszym dniu, a 4, 5, 6, 7, 8 – w drugim dniu. W sytuacji gdy cały test stosuje się w ciągu jednego dnia, wskazane jest, aby test wytrzymałości przeprowadzić na końcu. Każdy kto jest poddawany temu testowi powinien być dokładnie poinstruowany jak powinien go wykonywać przed każdą próbą, a przed ich rozpoczęciem konieczna jest rozgrzewka.

Próbą numer 1 jest bieg na 50 metrów czyli tzw. próba szybkości biegowej. Na sygnał „na miejsca” dziecko staje nogą wykroczną za linią startową w pozycji startowej wysokiej (czyli stojącej a nie kucającej). Następnie na sygnał „start” biegnie z maksymalna dla siebie szybkością do mety. Wykonuje się dwie próby tego testu i zapisuje lepszy rezultat. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Test ten jest prowadzony na dworze, aby wyniki były jak najbardziej miarodajne dzień, w którym się go przeprowadza powinien być możliwe bezwietrzny i nie za gorący.

Drugą próbą, przed którą stanie dziecko jest skok w dal z miejsca, czyli próba mocy (siły nóg). Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obiema nogami wykonuje skok w dal na odległość. Ważne jest zapewnienie miękkiego lądowania skaczącym więc najlepszym rozwiązaniem będzie piaskownica lub na materac. Długość skoku to odległość od linii skoku do ostatniego śladu pięt. Również w tym przypadku wykonuje się dwie próby i zapisuje lepszy wynik.

Trzecią próbę stanowi bieg wytrzymałościowy inaczej próba wytrzymałości. Jest to bieg na odległość 600 m – dla dzieci do 12 lat, 1000 m – dla chłopców powyżej 12 lat i 800 m – dla dziewcząt powyżej 12 lat. Badany startuje z pozycji startowej wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu, zrównoważonym tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy. Próbę należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych -względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.

Kolejnym testem jest pomiar dynamometryczny siły dłoni. Badany ściska dynamometr dłoniowy ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować się w linii przedramienia, nie powinien być zginany. W czasie próby testowana ręka nie może dotykać żadnej części ciała. Siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Po wykonaniu 2 prób zapisuje się lepszy rezultat. Dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni, drugie stawy palców powinny mieścić się na jego rączce. W wykonanie tego zadania należy włożyć maksymalny wysiłek dłoni.

Kolejna konkurencja to próba siły rąk i barków, która składa się z dwóch etapów: podciągania na drążku, a także wytrzymanie w zwisie na drążku. Z przystawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem i na sygnał ugina ręce podciągając się na wysokość podbródka, po czym bezpośrednio przechodzi do zwisu prostego. Próba wykonana jest jeden raz, a

wiczenie to powtarza się aż do chwili zmęczenia. Liczy się ilość tylko pełnych podciągnięć na wysokość podbródka. Test należy przerwać, jeśli badany zrobi przerwę wynoszącą 2 sekundy i dłuższą. Drążek winien być tak usytuowany, by testowany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Testowanemu należy uniemożliwić ruchy wahadłowe nóg i całego ciała, stojąc przed nim lub pomagając sobie ręką. Próba polegająca na wytrzymywaniu na drążku w zwisie przebiega bardzo podobnie z tym, że dziecko lub nastolatek nie wykonuje żadnych ruchów, a jedynie trwa w pozycji wiszącej.

Test szósty to bieg zwinnościowy, który polega na biegu z linii startu do drugiej linii (w odległości 10 m), podnoszeniu z półkola klocka i powrocie na linię startu, gdzie odkłada się klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie się po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu. Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

Skłony w przód z leżeniem tyłem przez 30 s są próbą siły mięśni brzucha. Testowany leży na macie z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym z rękami splecionymi na karku. W tym teście konieczny jest partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Uczeń wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyjściowej. Próba trwa 30 sekund. Pomiędzy skłonami nie powinno być dłuższych przerw, ważna jest liczba skłonów.

Ósmą próbą jest skłon tułowia w przód czyli próba gibkości. W tej próbie uczeń staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy ma zwarte, a kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce. Próbę wykonuje się dwukrotnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here