Scenariusz lekcji autoprezentacja

Konspekt lekcji autoprezentacja
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ   Temat: „Autoprezentacja” Cele ogólne: Uczeń zna definicję autoprezentacji; Uczeń zna elementy autoprezentacji; Uczeń wie jak ważna w autoprezentacji jest mowa ciała; Uczeń wie jak...

Dzień pluszowego misia

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA UCZESTNICY: dzieci 2-2,5letnie CELE OGÓLNE: Stwarzanie dzieciom możliwości bliższego poznania nowego otoczenia, pomieszczeń przedszkola Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie...

Figury geometryczne scenariusz zajęć w przedszkolu

Scenariusze i konspekt zajęć z figurami geometrycznymi Temat: „Święto prostokątów, trójkątów i kwadratów”- scenariusz zajęć przedszkolnych Cele ogólne: poznanie i utrwalenie nazw figur geometrycznych; rozwijanie wyobraźni...

Wprowadzenie litery ,,R”

Wprowadzenie litery ,,R"
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Temat: Wprowadzenie litery „R”, „r”. Wiek: 5, 6-latki Czas trwania zajęć: 30 minut Termin realizacji zajęć: 18.05.2015 Cele główne: poznanie pisowni liter „R” i „r” umuzykalnianie dzieci rozwijanie mowy rozwijanie motoryki...

Spotkanie z policjantem w przedszkolu

SCENARIUSZ SPOTKANIA Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI W GRUPIE DZIECI 4 - 5 LETNICH. TEMAT: Policjant - przyjaciel w mundurze. CELE: - rozbudzanie zainteresowań pracą funkcjonariuszy policji - wzbudzanie pozytywnego...

Scenariusz zajęć w teatrze

Scenariusz zajęć w teatrze
Scenariusz zajęć z dziećmi 5-letnimi Grupa „Smoki” Opracowała Anna Furmanek Temat: ”W TEATRZE” Cel ogólny: Wprowadzenie dzieci w świat teatru Cele operacyjne: Rozumie i właściwie stosuje pojęcia związane z teatrem Przestrzega...

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka Grupa: „Zerówka”, grupa 5cio latków Prowadzący grupę: Marta Durajczyk Data : 21.01.2015r. Cele: wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka- dziadkami wspólne uczestniczenie...

Zabawy z wiatrem

Zabawy z wiatrem
Scenariusz zajęcia otwartego dla Rodziców Opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 06.11.2014 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki, grupa O „A” Czas trwania: 30 minut Temat: Zabawy...

Wielkanocne rachunki – liczenie w zakresie do 10

Wielkanocne rachunki - liczenie w zakresie do 10
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 26.03.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 30 minut Temat: Wielkanocne rachunki...

Scenariusz lekcji język polski

Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Wydarzenia, które zmieniają wszystko... B. Prus „Kamizelka”. Cele lekcji     Uczeń: -    zna treść lektury i potrafi ją opowiedzieć, -    wie, czym jest...

Scenariusz dzień nauczyciela przedszkole

Scenariusz dzień nauczyciela przedszkole
Temat kompleksowy: Święto naszej pani Temat zajęć: Wszędzie koła Cele :dziecko: Potrafi rozróżnić kształt koła z pośród innych figur Rozpoznaje kształt koła za pomocą dotyku Potrafi narysować i odrysować...

Scenariusz zajęć w przedszkolu Indianie

Konspekt zajęć w przedszkolu Indianie Temat: Podróż do wioski indiańskiej. Cele: Dzieci: poznają kulturę, zwyczaje Indian, rozwijają wyobraźnię i sprawność ruchową, doskonalą zdolności manualne i plastyczne, umiejętnie współpracują w grupie. Metody: pokaz, prezentacja, rozmowa, metoda...