Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015 Staż w Przedszkolu Prywatnym rozpoczęłam dnia 1 września 2014...

Edukacja zdrowotna scenariusz zajęć w przedszkolu

Scenariusze i konspekt zajęć z edukacji zdrowotnej Temat: „Święto witamin”- poznajemy owoce i warzywa, scenariusz zajęć w przedszkolu z edukacji zdrowotnej Cele ogólne: dzieci poznają rolę owoców...

Scenariusz zajęć w przedszkolu kosmos

Konspekt zajęć w przedszkolu kosmos   Temat: Witaj na kosmicznej wyprawie.   Cele: Dzieci: -        wzbogacają swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego i przestrzeni kosmicznej, -        doskonalą umiejętności plastyczne, -        rozwijają wyobraźnie, -       ...

Scenariusz przedszkole instrumenty muzyczne

Konspekt przedszkole instrumenty muzyczne  Temat: W krainie muzyki.   Cele: Dzieci: -        zapoznają się z wyglądem i grą na instrumentach, -        nazywają poszczególne instrumenty, -        rozwijają umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi...

Scenariusz lekcji, „Romeo i Julia”

Konspekt lekcji Romeo i Julia
Konspekt lekcji języka polskiego, „Romeo i Julia” Temat: Poznajemy bohaterów utworu „Romeo i Julia” W. Szekspira. Cele lekcji: Uczeń: - umiejętnie pracuje z tekstem dramatycznym, czyta go ze...

Scenariusz zajęć cztery żywioły

Scenariusz zajęć cztery żywioły
SCENARIUSZ ZAJĘĆ (dla dzieci 5-6 letnich) Temat bloku: Cztery żywioły Temat dnia: Woda Cele główne: rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych. wdrażanie do samodzielnego  podejmowania  zadań, aktywnego  uczestniczenia  zajęciach  z grupą. kształtowanie...

Dzień babci i dziadka przedstawienie scenariusz

Dzień babci i dziadka przedstawienie scenariusz
„W Dzień Babci i Dziadka niech muzyka zagra.” Jaś i Małgosia na wesoło. - konspekt przedstawienia teatralnego dla dzieci Narrator I Dzień dobry wszystkim. Pięknie witamy...

Scenariusz dla przedszkoli wiosna

scenariusze zajęć wiosna dla przedszkoli
Scenariusz zajęć wiosennych w przedszkolu Temat: „Wiosna - niespodzianki" Cele : - poznaje wiosnę - liczyć do 10 nauka - rysowanie - muzyka Metody: - słowna - czynna Formy pracy: -...

Scenariusz zajęć w przedszkolu miesiące

Konspekt zajęć w przedszkolu miesiące Temat: Ile miesięcy ma rok? Cele: Dzieci: rozwijają empatię oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, uczestniczą we wspólnych zabawach, wysłuchują treść baśni, rozumieją ją i potrafią...

Eksperymenty scenariusz zajęć w przedszkolu

Scenariusze i konspekt zajęć w przedszkolu eksperymenty Temat: „Zabawy z wodą”- scenariusz zajęć w przedszkolu Cele ogólne: dziecko rozwija w sobie zainteresowania badawcze; dziecko uczy się obserwować i...

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 5 letniego

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 5 letniego
Temat: Zabawki 1. Powitanie piosenką „Krzysio kciuk pokaż się” 2. Zabawa zabawkami Przedstawienie zabawek: miś , lalka, klocki, wózek, auto, traktor, grabki, wiaderko, łopatka, Wskazywanie zabawek po...

Scenariusze lekcji wychowawczych w gimnazjum

Temat: Jak się uczyć? Skuteczne metody i techniki uczenia się. Cele ogólne: -    uświadomienie uczniom potrzeby sprawniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych, Cele szczegółowe: Uczeń: -    poznaje czynniki warunkujące efektywność...