Scenariusz lekcji „Chłopi”

Konspekt lekcji, „Chłopi” Temat: Moralność, wierzenia i obyczaje mieszkańców Lipiec według powieści „Chłopi” W. Reymonta. Cele lekcji: Uczniowie: umiejętnie interpretują treść tekstu, przedstawiają problematykę omawianej powieści, poznają życie na...

Scenariusz zajęć w przedszkolu rośliny

Konspekt zajęć w przedszkolu, rośliny Temat: „Od nasiona do rośliny”. Cele: Dziecko: rozwija w sobie zainteresowania wiadomościami przyrodniczymi, wzbogaca wiedzę dotyczącą niezbędnych warunków do rozwoju przyrody, umiejętnie i z...

Scenariusz lekcji wychowawczej w liceum – Autoprezentacja

Konsepkt lekcji wychowawczej w liceum - Autoprezentacja
KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W LICEUM   Temat: „Autoprezentacja” Cele ogólne: Uczeń zna definicje autoprezentacji; Uczeń poznaje technik autoprezentacji; Uczeń kształtuje umiejętność sprawnego wypowiadania się na forum; Uczeń rozwija umiejętność prezentowania siebie; Uczeń...

Propozycje zabaw na Walentynki

Propozycje zabaw na Walentynki
Scenariusz zajęć - propozycje zabaw na Walentynki I. Czytanie bajek z przedszkolnej biblioteczki – oglądanie ilustracji, rozmowa nt treści. Zab ruch orient – porz „Serce’: dzieci biegają...

Scenariusz zajęć plastycznych w klasach 1-3

KONSPEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH Temat: Poznajemy legendy o smoku wawelskim. Cele: Uczeń: -    rozwija wyobraźnię, -    potrafi skomponować  z różnych form postaci smoka i dorysowywanie brakujących elementów, -    poznaje polskie tradycje. Metody: - ...

Zwierzęta hodowane, domowe i dzikie

Zwierzęta hodowane, domowe i dzikie
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH Temat tygodnia: Pamiętamy o zwierzętach Temat zajęć: Zwierzęta hodowane, domowe i dzikie Cele ogólne: zapoznanie dzieci z nazwami i z cechami charakterystycznymi zwierząt hodowlanych,...

Scenariusz lekcji przyrody

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY Temat: Poznajemy wspólne cechy istot żywych. Cele lekcji:     Uczeń: -    zna i potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla istot żywych, -    zna i potrafi wytłumaczyć na...

Scenariusz lekcji, „Antek” Bolesław Prus

Konspekt lekcji, „Antek” B. Prus   Temat: Charakterystyka Antka, tytułowego bohatera noweli Bolesława Prusa.   Cele: Uczniowie: -        znają treść noweli „Antek” Bolesława Prusa, -        wiedzą, czym jest nowela, potrafią podać...

Walentynki w przedszkolu

Walentynki w przedszkolu
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 4-LATKÓW Temat zajęć: Walentynki Cel główny: kultywowanie tradycji walentynkowej Cele szczegółowe: zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom rozwijanie u dzieci poczucia przynależności do...

Scenariusz zajęć w przedszkolu zabawy zimowe

Temat: „Zabawy zimowe- bezpieczne i zdrowe”- konspekt zajęć w przedszkolu Cele ogólne: dzieci utrwalają wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych; dzieci kształtują twórcze myślenie; dzieci rozwijają twórczą...

Scenariusz lekcji bibliotecznych w szkole podstawowej i przedszkolaków

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ   Temat: Moje pierwsze spotkanie z biblioteką.   Cele lekcji:             Uczeń: -        poznaje bibliotekę, zasady korzystania z niej, -        pamięta godziny pracy biblioteki, -        potrafi...

Przedstawienie dzień babci i dziadka

Przedstawienie dzień babci i dziadka
SCENARIUSZ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 1. WIERSZ Z grzeczniutkim ukłonem, Z uśmiechem radości, Serdecznie witamy zebranych tu gości. 2. PIOSENKA "Goście mili goście" (Trochę się...