Scenariusz zajęć w przedszkolu góry

Konspekt zajęć w przedszkolu góry Temat: Wyprawa w góry.   Cele: Dzieci: -        poznają polskie góry oraz tradycje polskie, -        poznają i rozumieją nowe terminy związane z górami, -        doskonalą swoje...

Scenariusz lekcji „Skąpiec” Moliera

Konspekt lekcji „Skąpiec” Moliera
Konspekt lekcji języka polskiego „Skąpiec” Moliera Temat: Skąpiec, sknera? – opisujemy Harpagona, tytułową postać utworu „Skąpiec” Moliera. Cele lekcji: Uczeń: - wie, czym jest charakterystyka postaci, z jakich...

Scenariusz zajęć plastycznych w klasach 1-3

KONSPEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH Temat: Poznajemy legendy o smoku wawelskim. Cele: Uczeń: -    rozwija wyobraźnię, -    potrafi skomponować  z różnych form postaci smoka i dorysowywanie brakujących elementów, -    poznaje polskie tradycje. Metody: - ...

Scenariusz zajęć w przedszkolu lekarz

Temat: „Z wizytą u lekarza”- konspekt zajęć w przedszkolu Cele ogólne: Dzieci poznają zawód lekarza; Dzieci uczą się nowych pojęć i zachowań związanych z wizytą u lekarza; Dzieci...

Scenariusz zajęć w przedszkolu zmysły

Temat: „W krainie zmysłów”- konspekt zajęć w przedszkolu Cele ogólne: dzieci doskonalą umiejętność spostrzegania świata za pomocą zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, węch); dzieci uczą się...

Scenariusze zajęć z muzyki w przedszkolu

Temat: „W krainie muzyki”- konspket zajęć w przedszkolu Cele ogólne: Rozbudzenie w dziecku zainteresowań muzycznych; Dziecko kształtuje umiejętność pracy w grupie; Dziecko wyrabia w sobie umiejętność ruchowego reagowania...

Scenariusz zajęć w przedszkolu historyjka obrazkowa

Konspekt zajęć w przedszkolu, historyjka obrazkowa Temat: „Jabłko” - historyjka obrazkowa. Cele: Dzieci: potrafią podzielić na sylaby proste wyrazy, rozwijają procesy poznawcze: myślenie, pamięć, uwaga – słuchanie treści historyjki,...

Scenariusz zajęć w przedszkolu pojazdy

Konspekt zajęć w przedszkolu, pojazdy Temat: Poznajemy pojazdy komunikacyjne i środki transportu.   Cele: Dzieci: -        rozwijają umiejętnie klasyfikowania świata, -        poznają otaczające środowisko, -        umieją rozpoznać i nazwać środki transportu, -       ...

Scenariusz zajęć w przedszkolu tolerancja

Konspekt zajęć w przedszkolu, tolerancja Temat: Czy inny znaczy gorszy? Cele: Dziecko: kształtuje w sobie mechanizmy empatii i tolerancji wobec innych, rozwija umiejętność wyrażania uczuć, kształtuje w sobie prawidłowe postawy...

Śladami Koziołka Matołka

scenariusz śladami koziołka matołka
,,ŚLADAMI KOZIOŁEKA MATOŁKA ” PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI 3, 4 - LETNICH Liczba godzin dydaktycznych: 10 Cel główny programu Poznanie wybranej twórczości Kornela Makuszyńskiego Cele operacyjne...

Zabawy inspirowane inscenizacją utworu „Rzepka

Zabawy inspirowane inscenizacją utworu „Rzepka
grupa dzieci 3, 4 letnich. Tematyka zajęcia: Zabawy inspirowane inscenizacją utworu „Rzepka” J Tuwima Cele: - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania - nabywanie umiejętności formułowania wypowiedzi podany temat - rozwijanie...

Scenariusz zajęć w przedszkolu dzień i noc

Temat: „A po nocy przychodzi dzień...” - scenariusze i konspekt zajęć dzień i noc Cele: Dzieci: - dostrzegają regularność rytmu w organizacji czasu, - dowiadują się czego następstwem...