Dziecko idzie samo do szkoły

Dziecko idzie samo do szkoły
Decyzja o wysłaniu dziecka samodzielnie do szkoły bywa trudna dla rodziców. Jest to moment, w którym nasze dziecko przekracza pewną granicę i staje się już w dużym stopniu samodzielne. Kiedy powinno to nastąpić i jak sprawdzić czy dziecko jest już gotowe?
Co mówi prawo
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dzieci poniżej siódmego roku życia nie mogą samodzielnie poruszać się po drogach. Powinny zatem bezwzględnie być doprowadzane i przyprowadzane do i ze szkoły. Dziecku powinna towarzyszyć osoba dorosła, nie koniecznie musi być to rodzic, równie dobrze może być to osoba upoważniona przez rodzica. Sporną kwestią jest nierówność wieku występująca w pierwszej klasie szkoły podstawowej, gdyż rozpoczynać naukę w szkole mają prawo zarówno siedmiolatki jak i sześciolatki. Jak wynika z obserwacji nakaz odprowadzania dzieci do szkoły jest przestrzegany w miastach, natomiast na wsiach często występują od niego odstępstwa. Za nieprzestrzeganie tego nakazu rodzicom grozi mandat w wysokości 50 złotych, nagana, sprawa w sądzie rodzinnym, a nawet grzywna w wysokości 5 tysięcy złotych. Pomimo ustalonej granicy wiekowej większość rodziców odprowadza dzieci do szkoły do czasu ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej.
Indywidualna decyzja
Decyzja czy pozwolić dziecku samodzielnie chodzić do szkoły jest sprawą indywidualną. Aby ją podjąć powinniśmy dokładnie ocenić utrudnienia i zagrożenia, na które może natrafić dziecko po drodze i obserwować czy maluch jest już na to gotowy. Niektóre dzieci już w wieku ośmiu – dziewięciu lat wykazują się dużą samodzielnością (same bawią się na podwórku, chodzą do sklepu), podczas gdy inne czują się niepewnie bez opieki rodzica. Również jeżeli szkoła znajduje się w dużej odległości od miejsca zamieszkania i trzeba do niej dojechać np. dwoma autobusami albo pokonać ponad pół godziny pieszo nie powinniśmy się spieszyć z decyzją o puszczeniu dziecka samego do szkoły. Absolutnie nie powinniśmy wywierać na dziecko presji, że powinno już być bardziej samodzielne, ale też nie wolno ograniczać dziecka, które jest już na to gotowe. Takie nadopiekuńcze odprowadzanie do szkoły dziecka w starszym wieku może doprowadzić nie tylko do wyśmiewania go przez rówieśników, ale też uczy je niesamodzielności.
Jak przygotować dziecko do samodzielnego chodzenia do szkoły
Aby odpowiednio przygotować dziecko do samodzielnych wędrówek do i ze szkoły powinniśmy skupić się na układzie terenu, który będzie musiało pokonać. Niezwykle ważne jest nauczenie dziecka zasad ruchu drogowego i obserwacja czy potrafi je wykorzystać w praktyce. Przede wszystkim chodzi o nauczenie malucha korzystania z przejść dla pieszych (bez i z sygnalizacją świetlną). Kiedy idziemy z dzieckiem nie powinniśmy też dawać mu złego przykładu np. przekraczając jezdnię w niedozwolonym miejscu. Ulica, którą przekroczyliśmy może być spokojna i mało ruchliwa, jednak dziecko może zastosować zły przykład na bardziej ruchliwej trasie. Powinniśmy też zwrócić uwagę czy przy drodze, którą ma chodzić nasze dziecko nie ma jakichś niebezpiecznych miejsc: nieciekawych zaułków, parku, lasu, zwierząt bez kontroli itp. i jeżeli są, należy wybrać wraz z dzieckiem bezpieczniejszą trasę. Od najmłodszych lat powinniśmy też wpajać dzieciom, że nie wolno im rozmawiać z obcymi ani niczego od nich brać. Nawet osoba wyglądająca niewinnie może mieć złe zamiary. Powinniśmy też znać godzinę, o której dziecko kończy lekcje i kontrolować je np. przez komórkę jeżeli zbyt długo nie wraca do domu. Na terenach wiejskich i podmiejskich kiedy dziecko kończy lekcje w godzinach popołudniowych (chodzi tu głównie o jesień i zimę) i będzie wracało poboczem drogi powinno być zaopatrzone w kamizelkę odblaskową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here