Bajki Pomagajki

Bajki Pomagajki

Projekt wychowawczo – edukacyjny dla najmłodszych dzieci w przedszkolu

Opracowanie projektu:

Wstęp
Rozpoczęciem projektu było pojawienie się tematu, głównie z inicjatywy dzieci, które dotychczas bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach związanych z tematyką bajek i  przedstawień. Od dłuższego czasu systematycznie organizowałam teatrzyki sylwet i  pacynek w swojej grupie, co za każdym razem spotykało się z wielką aprobatą maluchów. Ku mojemu zdziwieniu tak małe dzieci za każdym razem z uwagą i zaangażowaniem słuchały i rozmawiały na temat perypetii bohaterów. Przy wyborze tematu kierowałam się wartościami takimi jak: dobro, prawda, piękno. Forma ta jest dzieciom bliska, gdyż z bajkowym światem spotykają się w środowisku rodzinnym. Z bajkowym światem spotykają się bowiem w  przedszkolu, jak i w środowisku rodzinnym. Świat bajek jest dla dzieci jednym z  najbardziej ekscytujących i absorbujących krain, jakie poznają we wczesnym dzieciństwie. Niemal wszystkie dzieci uwielbiają słuchać różnych opowieści bajkowych, gdyż pokazują nieznany dotychczas, pełen tajemnic obraz rzeczywistości. W realizacji projektu planuję posłużyć się głównie bajkami psychoedukacyjnymi i psychoterapeutycznymi. Mają one ułatwić dzieciom mówienie i oswojenie się z trudnymi emocjami oraz wskazać właściwe sposoby radzenia sobie z nimi. Wspomniane bajki zmodyfikuję do wieku i potrzeb mojej grupy. W projekcie planuję wykorzystać teatrzyk oraz sylwety, które własnoręcznie wykonam. Pozwoli mi to na jaśniejsze zobrazowanie problematyki bajek, jednocześnie stanowi atrakcyjniejszą i bardziej dostępną formę dla dzieci.
Terapia przez bajki ma istotne znaczenie dla rozwoju dzieci. Pełni nie tylko funkcję wychowawczą i terapeutyczna, ale również relaksacyjną i komunikacyjną. Poprzez słuchanie tego typu opowiadań, dzieci uczą się na przykładzie bohaterów, rozpoznawać własne uczucia. Wprowadzają przy tym pozytywne zmiany w swoim zachowaniu i poznają nowe wzory postępowania. W trakcie mojej pracy zdążyłam zapoznać się z pragnieniami i problemami dzieci w mojej grupie Mając na uwadze pełniejszy rozwój dzieci, opracowałam projekt edukacyjny z wykorzystaniem bajek psychoedukacyjnych i terapeutycznych. Celem tego projektu jest wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w przezwyciężaniu lęków wieku przedszkolnego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Mam nadzieję, że  przygotowane bajki pomogą w budowaniu pozytywnych emocji w grupie oraz wskażą dzieciom sposoby radzenia sobie z trudnościami.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Nauczyciel realizujący projekt:
Projektem zostaną objęte: dzieci z grupy „Jagódki” w wieku 2,5 – 3 lat
Okres realizacji: 01.03 – 31.05. 2015 r.

Cel główny:
Zapoznanie z akceptowanymi społecznie wzorami myślenia i działania, uwrażliwienie na wartości takie jak: dobro, prawda, piękno
Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych emocjonalnie dla dziecka, tj: w rozstanie z rodzicami, lęk przed ośmieszeniem, bólem, pojawienie się rodzeństwa, choroba itp.
Dostarczenie dzieciom przyjemności, relaksu, redukowanie negatywnych emocji
Cele szczegółowe (dziecko):
Uważnie słucha bajek i opowiadań
Rozmawia na temat ich treści
Wykonuje zadania związane z problematyką zajęć (układanie historyjki obrazkowej do bajki, tworzenie „Pudełka złości”, przygotowanie przekąski itd. )
Wykonuje prace plastyczne zgodne z tematem
Odgrywa krótkie scenki do bajek
Wzmacnia wiarę we własne siły
Poznaje pozytywne wzorce zachowań społecznych
Zwraca uwagę na uczucia i emocje innych osób
Czynnie uczestniczy w zajęciach
Rozwija wyobraźnię i ekspresję twórczą
Czerpie radość ze wspólnej zabawy i powierzonych zadań
Metody pracy wykorzystane w projekcie:
czynne (m. zadań stawianych dziecku, m. kierowania działalnością dziecka); oglądowe (pokaz, przykład), słowne (rozmowa, objaśnienia, opowiadanie, inscenizacje)
Formy projektu:
inscenizacje z udziałem dzieci, rodziców, zabawy i zadania angażujące dzieci (m.in.: tworzenie „Pudełka złości”, przygotowywanie przekąski, zabawy z chustami), krótki wykład połączony z pokazem kukiełek i rekwizytów teatralnych (p. Basia)
Środki dydaktyczne:
teksty biblioterapeutyczne, sylwety, teatrzyk, historyjka obrazkowa, karton, gazety, fotografie związane z tematyką zdrowia, kolorowe chusty, produkty spożywcze do przekąski, rekwizyty do inscenizacji, nagranie z muzyką relaksacyjną.

OBSZAR WYCHOWAWCZO_ EDUKACYJNY:
Punktem wyjścia w realizacji projektu będzie zorganizowanie okazji edukacyjnej w  postaci swobodnej rozmowy z dziećmi na temat bajek, ich rodzajów, wyglądu przygotowanego teatrzyku sylwet, zachowania podczas słuchania przedstawienia. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone zaprezentowaniu ulubionej książeczki, bajki przyniesionej z  domu bądź z kącika czytelniczego w przedszkolu. Ważnym momentem jest również zapoznanie dzieci z postacią, która oprowadzi je po świecie bajek – będzie to Miś Bajdurek. Bohater ten na stałe zagości w naszej sali i będzie przypominał dzieciom, o tym jak ciekawą przygodą jest słuchanie bajek. Problematyka kolejnych działań zostaje ujęta w tematykach kompleksowych, w planach miesięcznych, a przedstawia ją poniższy harmonogram:

Lp.
Tytuł bajki, problematyka
Zadania
do realizacji
Termin
realizacji
1.
„Misiulek w przedszkolu” – dla niektórych dzieci czas spędzony bez rodziców może być bardzo stresujący. Bajka ma na celu uzmysłowienie dzieciom, że w przedszkolu można bardzo przyjemnie spędzać czas, a rodzice zawsze wracają. Opowiadanie buduje pozytywne oczekiwania dziecka, pomaga maluchom w rozstaniu z najbliższymi, zaznajamia je także z uczuciami takimi jak: smutek, przygnębienie
Zapoznanie z bohaterami opowiadania
Teatrzyk sylwet do bajki
Rozmowy nawiązujące do tematyki
Odwołanie do doświadczeń i przeżyć dzieci
Układanie historyjki obrazkowej do bajki
11.03. 2015
2.
„O małym złośniku Łatku” – bajka porusza problematykę negatywizmu dziecięcego i agresji. Pokazuje sposoby, jak radzić sobie ze złością, napięciem. Ma na celu rozładowanie napięcia i wskazanie właściwych wzorów zachowań społecznych
Teatrzyk sylwet do opowiadania
Rozmowy dotyczące problematyki złości, agresji i sposobów radzenia sobie z nimi
Stworzenie „Pudełka złości” czyli kartonu z gazetami, które można do woli zgniatać gdy jest się złym, pełnym negatywnych emocji
12. 03. 2015
3.
„Radek Niejadek” – bajka stworzona z myślą o dzieciach, które mają problem z jedzeniem. Uświadamia maluchom, ze jedzenie jest bardzo ważne. Dzięki niemu mamy więcej siły na zabawę i jesteśmy zdrowi.

Teatrzyk sylwet do bajki
Rozmowa na temat problemu poruszonego w opowiadaniu
Wspólne przygotowanie pysznej i zdrowej przekąski dla dzieci

24.03.2015
4.
„Razem raźniej i przyjaźniej” – bajka porusza tematykę przyjaźni i zgodnej zabawy w przedszkolu. Ukazuje, jak należy zachowywać się w stosunku do kolegów i koleżanek i jakich zachowań unikać w relacji z innymi.
Teatrzyk sylwet do bajki
Rozmowa na temat zachowania bohaterów z odniesieniem do sytuacji i zachowań w grupie przedszkolnej
„Melodyjny teatrzyk” – dopasowywanie instrumentów muzycznych do poszczególnych bohaterów bajki (dzieci samodzielnie wybierają, który instrument pasuje do danego bohatera. Odgrywanie ról z użyciem instrumentów (np. kołatka- wiewiórka, trójkąt ptaki
25.03.2015
5.
Spotkanie z zaproszonym gościem – Panią Basią prowadzącą zajęcia teatralne w przedszkolu
Rozmowa z dziećmi, na temat pytań, jakie zadamy zaproszonemu gościowi

Rozmowa na temat bajek prezentowanych w teatrze, jego wyglądu, zachowania w teatrze
Spotkanie z gościem – pytania ze strony dzieci i nauczyciela
Prezentacja kukiełek, strojów, rekwizytów przyniesionych przez panią Basię
Zabawa w aktorów – dzieci prezentują się w przygotowanych strojach, uczą się prawidłowego ukłonu
09.04.2015
6.
„Bajka o szarym słowiku” – opowiadanie napisane, po to by pomóc dzieciom, które są nieśmiałe i którym brakuje wiary we własne siły. Bajka uzmysławia, ze każdy z nas jest inny, ale dzięki temu zabawa i współpraca w przedszkolu jest ciekawsza.
Teatrzyk sylwet do bajki
Rozmowa na temat bajki
Zabawa z kolorowymi chustami – każdy prezentuje swój taniec z chustą (próba przełamywania nieśmiałości)
10.04.2015

7.

„Benio u dentysty” – bajka terapeutyczna, która ma na celu oswojenie dzieci z wizytą u dentysty, a także u lekarza. Wybrałam tę tematykę ze względu na problem częstych chorób, przez które przechodzą dzieci. Opowiadanie przyzwyczaja maluchy do postaci lekarza i pokazuje, że wizyta nawet u dentysty nie jest straszna, a wręcz przeciwnie może być przyjemna.

Teatrzyk sylwet
Rozmowa na temat problemu bohaterów i doświadczeń dzieci z wizytą u lekarza
Oglądanie fotografii związanych z tematyką
„Zabawa w lekarza” – krótka scenka z udziałem dzieci

20.04.2015
8.
„Miś Małgorzatki”- jest to opowiadanie napisane z myślą o dzieciach, które boją się ciemności. Ma na celu oswojenie maluchów z tym lękiem i ukazanie sposobów radzenia sobie z nim
Rozmowa na temat tego, czego boją się dzieci
Oglądanie teatrzyku sylwet
Zabawa ciemno- jasno (zabawy z latarką i z cieniem)
23.04.2015
9.
„Majówka Kotka Szarusia” – bajka terapeutyczne, idealnie wpisująca się w tematykę wiosenną. Opowiedziana przez rodziców

Przywitanie zaproszonych gości – rodziców
Teatrzyk sylwet prezentowany przez rodziców
Rozmowa na temat treści opowiadania
Wspólne zabawy przy muzyce

06.05.2015
10.
„Pszczoła Słoduszka” – bajka relaksacyjna, mająca na celu wywołanie odprężenia i uspokojenia. Bajka opowiedziana przez zaproszonych rodziców
Wprowadzenie dzieci w stan rozluźnienia i odprężenia (ćwiczenia oddechowe, słuchanie relaksacyjnej muzyki)
Teatrzyk sylwet prezentowany przez zaproszonych gości (rodziców)
Rozmowa na temat opowiadania
Praca plastyczna pt. ” Letnia łączka” wykonana z pomocą zaproszonych rodziców.
08.05.2015

11.

„Kotek” bajka relaksacyjna będąca uwieńczeniem projektu. W rolę aktorów wcielają się dzieci, prezentując krótkie scenki dostosowane do ich wieku i możliwości. Widzami będą zaproszeni goście – dzieci z pozostałych grup

Zapoznanie z bajką o „Kotku”
Rozmowa na temat treści opowiadania
Rozdanie rekwizytów niezbędnych do odtworzenia przedstawienia
Odegranie krótkiej scenki do bajki, z udziałem dzieci

20 – 22.05.2015

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU:
Efektem końcowym projektu będą przedstawienia z wykorzystaniem bajek relaksacyjnych. Do dwóch opowiadań dzieci zaproszą gości (rodziców), którzy wcielą się w  rolę aktorów z sylwetami. Ostatnia bajka będzie prezentowana z udziałem samych maluchów, które zaprezentują krótkie scenki do opowiadania o „Kotku”. Widzami przedstawienia będą zaś dzieci ze starszych grup. Myślę, że zaproszenie rodziców pomoże w  procesie ich integracji z przedszkolem oraz pozwoli im aktywnie przeżywać pobyt dziecka w placówce.

Bibliografia:
1. Antkowiak B. „Razem raźniej i przyjaźniej”, Bajki terapeutyczne napisane przez uczestników kursu terapii pedagogicznej
2. Księżyk P. „Bajki Zasypianki”, blog internetowy z bajkami dla dzieci, http://bajki-zasypianki.pl/
3. Molicka M. „Bajki Terapeutyczne” cz. I, Media Rodzina, 1999
4. „Rodzaje bajek terapeutycznych” artykuł dotyczący rodzajów bajek, wyróżniony przez M. Molicką, http://www.czytamyrazem.pl/biblioterapia/rodzaje-bajek-terapeutycznych/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here