Wielkanocne rachunki – liczenie w zakresie do 10

Wielkanocne rachunki - liczenie w zakresie do 10

Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych
realizowanych w grupie O „A”
opracowała: Agnieszka Sosnowska
1. Część statyczna

Data: 26.03.2015
Prowadząca: Agnieszka Sosnowska
Grupa wiekowa: 5,6-latki
Czas trwania: 30 minut
Temat: Wielkanocne rachunki
Cel ogólny:
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywania liczebności zbiorów w zakresie 9
Cele szczegółowe:
Dziecko:
– rozwiązuje zagadki słowne
– porównuje liczebność zbiorów poprzez przeliczanie w zakresie 10
– posługuje się określeniami: ,, mniej o…’’, ,, więcej o….”, ,, tyle samo’’
– klasyfikuje pisanki, kraszanki wg kolorów, wielkości
– porządkują poznane cyfry od najmniejszej do największej
– przestrzega zasad i umów

Metody:
– czynna (zadań stawianych dziecku do wykonania)
– oglądowa (obserwacja)
– słowna (zagadka, opowiadanie, pogadanka, instrukcja)
– aktywizujące (relaksacyjna, pedagogika zabawy)
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna
Realizacja podstawy programowej: 1.1., 1.2., 3.1., 3.2., 4.2., 5.4., 13.1., 14.3., 14.6.
Środki dydaktyczne: zagadka, kolorowe mazaki, pisanki w czterech kolorach, kartoniki z cyframi od 1-9, 2 hula-hop, pisanki ponumerowane od 1-9, napis Wielkanoc, kolorowe jajka, płyta CD, odtwarzacz CD
Literatura:
– M. Skrobacz, W. Żaba-Żabińska, Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż.
– A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna.

2. Część dynamiczna

Część wstępna

Prowadząca prosi dzieci, aby usiadły w kole na dywanie. Nauczycielka wita się z dziećmi słowami: „Dobre humory wszyscy dziś mamy, więc przed zabawą się powitamy”:
– niech pomachają do mnie dzieci, które mają dobry humor,
– niech zaklaszczą dzieci, które lubią się śmiać,
– niech zatupią dzieci, które lubią wiosnę,
– niech podskoczą do góry dzieci, które lubią się bawić.
Nauczycielka zadaje dzieciom zagadkę:
Kura je zniosła
mama przyniosła,
ugotowała i dzieciom dała.

Dzieci podają nauczycielce odpowiedź JAJKO – nauczycielka prosi dzieci, aby podzieliły ten wyraz na sylaby oraz na głoski. Nauczycielka mówi dzieciom, że dzisiejsze zajęcia będą związane z jajkami, ale takimi, które malujemy na Wielkanoc. Dzieci podają odpowiedź, że chodzi o PISANKI (dzieci dzielą wyraz na sylaby oraz wyodrębniają głoski).

Część główna

Ćwiczenia matematyczne Wielkanocne liczenie
* Tworzenie zbiorów pisanek na podstawie jednej cechy
Nauczycielka przygotowała dla dzieci pisanki w 4 kolorach. Chętne dzieci otaczają pętlami sylwety pisanek w określonych kolorach, które są zamieszczone na tablicy. Dzieci liczą pisanki w danym zbiorze i umieszczają pod pętlą kartonik z odpowiednią cyfrą. Zadaniem dzieci jest porównanie liczby pisanek w poszczególnych zbiorach. Dzieci posługują się wyrażeniami najmniej, najwięcej, o ile więcej, o ile mniej.
* Tworzenie zbiorów pisanek na podstawie dwóch cech; koloru i wielkości
Nauczycielka przygotowała obręcze oraz sylwety pisanek (małe i duże) w różnych kolorach. Zadaniem dzieci jest włożenie tych pisanek do obręczy, które spełniają podane kryterium, np.:
– Włóżcie do obręczy wszystkie pisanki, które są duże i czerwone
– Włóżcie do obręczy wszystkie pisanki, które są małe i zielone
– Włóżcie do obręczy wszystkie zielone pisanki
– Włóżcie do obręczy wszystkie czerwone pisanki
Dzieci porównują liczebność zbiorów poprzez przeliczanie elementów.

Mikro-pauza: Zabawa muzyczno-ruchowa Kwoki, koguty i kurczątka
Dwoje dzieci jest kwokami, a dwoje kogutami – ustawiają się po bokach sali, pozostałe dzieci to kurczątka. Gdy gra muzyka, dzieci naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują, machają „skrzydełkami”, grzebią „pazurkami”), muzyka milknie – szybko chowają się pod „skrzydłami” kwoki lub koguta (przytulają się do swojej mamy lub taty). Zabawa powtarzana jest kilka razy.

Praca grupowa Przyporządkowanie cyfr od najmniejszej do największej
Nauczycielka rozkłada na dywanie sylwety pisanek ponumerowane od 1 do 9. Zadaniem dzieci jest ułożenie cyfr w kolejności od najmniejszej do największej. Po poprawnym ułożeniu nauczycielka prosi wybrane dziecko, żeby odwróciło pisanki, wówczas powstanie hasło. Dzieci wraz z pomocą nauczycielka próbują odczytać powstałe hasło: WIELKANOC. Dzieci dzielą dany wyraz na sylaby.

Rozwiązywanie zagadek o tematyce Wielkanocej
Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare.
Znajdziesz je na wierzbie, gdy się kończy marzec. (bazie)

Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny.
Podwieczorek też weźmie czasem, a i grzyby przyniesie z lasu. (koszyk)

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą.
Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą. (kurczątka)

Przeważnie jestem biały i na stole leżę.
Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus)

Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę,
ten cukrowy raz do roku ozdabia święconkę. (baranek)

Tańczy się go żwawo, parami lub w kole,
inny – słodki leży na świątecznym stole. (mazurek)

Zabawa inscenizowana przy piosence Kokoszeczka

Część końcowa
Prowadząca rozmawia z dziećmi o przeprowadzonych zajęciach pyta czy im się podobały zajęcia, czego się dzisiaj nauczyły i co najbardziej się podobało w zajęciach.
Jajeczko Ci powie: Dzieci dostają kolorowe jajeczka. Mają za zadanie narysować na nich uśmiechniętą lub zmartwioną buzię. W ten sposób oceniają zajęcia.
Nagroda i podziękowanie za wspólną naukę i zabawę.

Zatwierdzam do realizacji.
…………………………………..
(data i podpis opiekuna stażu)

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here