Notice: Undefined index: pozycja_0 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 161

Notice: Undefined index: kod_reklamy_2 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 162

Notice: Undefined index: pozycja_4 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 161

Scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej


Notice: Undefined index: kod_reklamy_0 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 133

Notice: Undefined index: kod_reklamy_2 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 133

Notice: Undefined index: kod_reklamy_3 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 133

Notice: Undefined index: kod_reklamy_4 in /home/www2/mamydzieci.pl/public_html/wp-content/plugins/mamydzieci-reklama.php on line 133

scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

Temat: Savoir vivre: dekorowanie stołu.
Cele zajęć:

Uczeń:

–                    rozwija kreatywność oraz zdolności plastyczne,

–                    poznaje kulturę zachowania się podczas wspólnego spędzania wolnego czasu,

–                    wyrabia w sobie poczucie estetyki,

–                    wzbogaca wiedzę o rodzajach papieru

–                    poznaje technikę plastyczną origami.

Metody:

– ćwiczenia praktyczne,

Środki dydaktyczne: różne rodzaje papieru, nożyczki, klej.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, podanie tematu, celu zajęć.

2. Pogadanka wprowadzająca. Nauczyciel wyjaśnia potrzebę dekoracji stołu, dbania o estetykę otoczenia.

3. Wspólne przygotowanie miejsca pracy.

4. Prowadzący demonstruje sposób wykonania kwiatów.

5. Instruktaż wykonania kwiatu techniką origami: wycięcie kwadratu i kolejne etapy składania papieru dorobienie łodygi, zasugerowanie, że można zrobić cały bukiet lub ogródek.

6. Uczniowie wykonują swoje kwiaty. Nauczyciel w razie potrzeby udziela uczniom pomocy.

7. Prezentacja efektów pracy.

8. Sprzątanie miejsca pracy.

9. zakończenie zajęć i podsumowanie lekcji.

Brak komentarzy

Dodaj komenatrz