Scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej

scenariusz zajęć wychowawczych w szkole podstawowej

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

Temat: Savoir vivre: dekorowanie stołu.
Cele zajęć:

Uczeń:

–                    rozwija kreatywność oraz zdolności plastyczne,

–                    poznaje kulturę zachowania się podczas wspólnego spędzania wolnego czasu,

–                    wyrabia w sobie poczucie estetyki,

–                    wzbogaca wiedzę o rodzajach papieru

–                    poznaje technikę plastyczną origami.

Metody:

– ćwiczenia praktyczne,

Środki dydaktyczne: różne rodzaje papieru, nożyczki, klej.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, podanie tematu, celu zajęć.

2. Pogadanka wprowadzająca. Nauczyciel wyjaśnia potrzebę dekoracji stołu, dbania o estetykę otoczenia.

3. Wspólne przygotowanie miejsca pracy.

4. Prowadzący demonstruje sposób wykonania kwiatów.

5. Instruktaż wykonania kwiatu techniką origami: wycięcie kwadratu i kolejne etapy składania papieru dorobienie łodygi, zasugerowanie, że można zrobić cały bukiet lub ogródek.

6. Uczniowie wykonują swoje kwiaty. Nauczyciel w razie potrzeby udziela uczniom pomocy.

7. Prezentacja efektów pracy.

8. Sprzątanie miejsca pracy.

9. zakończenie zajęć i podsumowanie lekcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here