Scenariusz zajęć w przedszkolu dzień i noc

Scenariusze zajęć w przedszkolu dzień i noc
Temat: „A po nocy przychodzi dzień…” – scenariusze i konspekt zajęć dzień i noc

Cele:
Dzieci:

– dostrzegają regularność rytmu w organizacji czasu,
– dowiadują się czego następstwem jest występowanie dnia i nocy,
– poznają cykl dobowy,
– zapoznają się z wyglądem Układu Słonecznego,
– zgodnie współpracują w grupie,
– umiejętnie interpretują ruchowo tekst,
– rozwijają ekspresję twórczą oraz umiejętności plastyczne.

Metody:
– pogadanka, rozmowa,
– zajęcia plastyczne,
– gry i zabawy dydaktyczne.

Formy pracy: zbiorowa.

Przebieg zajęć:
1. Prowadzący sprawdza obecność i wykonuje czynności organizacyjne wprowadzające w temat zajęć, np. przygotowanie odpowiednich rekwizytów i środków dydaktycznych.
2. Dzieci siedzą w kółku na podłodze, nauczyciel odczytuje wierszyk dotyczący tematu zajęć:

Słońce wstaje, zaczyna się dzień.
Ze snu budzi się Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś.
Po pobudce na śniadanie wszyscy się udają.
Po śniadaniu Mały Miś, jak co dzień przed dom swój wybiega
I wspólnie z innymi misiami harce urządza przez cały dzień.
Robi przerwę na obiadek oraz mały podwieczorek.
A kiedy zachodzi słońce i kończy się dzień
Mały Miś do domu wraca.
Wszyscy wspólnie kolację zjadają i do snu się układają.
Zaczyna się noc. Na niebie świeci księży.
W nocy wszyscy śpią. Śpi Mały Miś, Mama Miś i Tata Miś.
Śpią też wszyscy misia koledzy.
Noc się kończy, księżyc znika z nieba.
Słońce wstaje, zaczyna się dzień.

3. Prowadzący zajęcia zadaje dzieciom pytania, które sprawdzają, czy dzieci zrozumiały treść wiersza. Jeżeli coś jest niejasne, nauczyciel wyjaśnia sporną kwestię. Przykładowe pytania: O kim było opowiadanie? Co Mały Miś robił przez cały dzień? Co się dzieje, kiedy zachodzi słońce? Co dzieje się nocą w rodzinie Małego Misia? Co się zaczyna, kiedy kończy się noc?
4. Nauczyciel wcześniej powinien przygotować sobie rekwizyty – globus oraz latarkę. Za ich pomocą będzie demonstrował dzieciom cykl dnia i nocy. Prosi także ochotników do wcielenia się w postać Ziemi oraz Słońca – uświadamia im, w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca (dziecko Ziemia kręci się wokół własnej osi oraz wokół Słońca). Nauczyciel mówi uczniom, że obrót wokół własnej osi, to cykl dobowy – dzień i noc.
5. Zabawa dydaktyczna. Każdy uczeń kolejno siedząc w kręgu będzie pokazywał jakąś czynność, pozostałe dzieci odgadują, czy czynność tę wykonuje się w dzień, czy nocą.
6. Zabawa ruchowa. Nauczyciel czyta wierszyk – rymowankę, a dzieci interpretują ruchowo tekst. Treść utworu:
Słońce wstaje, zaczyna się dzień
I moje zabawy rozpoczynają też się,
Słońce świeci przez cały dzień. A gdy zajdzie, kończy się dzień.
Wtedy właśnie zaczyna się noc.
Na niebie świeci księżyc
I gwiazdek moc.
Śpię ja, spisz i ty,
Wszyscy śpią.
Śpi też cały dom.
Noc się kończy.
Słońce wstaje- zaczyna się dzień.
7. Wspólna zabawa plastyczna. Dzieci razem z prowadzącym zajęcia będą starać się utworzyć Układ Słoneczny z folii aluminiowej, gazet, plasteliny, modeliny i innych materiałów plastycznych. Układ Słoneczny zostaje przywieszony w kąciku plastycznym.
8. Podziękowanie za wspólne zajęcia i zabawę, leżakowanie przedszkolaków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here