Scenariusz mały książe

scenariusz mały książe
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
„MAŁY KSIĄŻĘ”

Temat: Przepis na przyjaźń idealną (A. Exupery: „Mały Książę”).

Cele lekcji:
Uczeń
–    potrafi zdefiniować pojęcie przyjaźń
–    sprawnie pracuje z tekstem,
–    aktywnie bierze udział w dyskusji dotyczącej przyjaźni,
–    potrafi odnaleźć w tekście fragmenty popierające jego opinię,
–    zna treść utworu i potrafi go opowiedzieć,
–    poznaje pojęcie symbolu, potrafi ustosunkować go do treści lektury.

Metody pracy:
–    praca z tekstem,
–    dyskusja

Formy pracy:
–    indywidualna,
–    praca w grupach.

Przebieg lekcji

Część wstępna:
1.    Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2.    Zapisanie tematu lekcji.

Część właściwa:
1.    Podział uczniów na grupy. Każda grupa otrzymuje zestaw pytań, na który próbuje znaleźć odpowiedź (załącznik 1).
2.    Prezentacja efektów pracy.
3.    Krótka notatka podsumowująca ćwiczenie.
4.    Refleksja na temat tego, czym jest symbol. Próba odpowiedzi na to pytanie, zanotowanie do zeszytu definicji pojęcia.
5.    Próba odpowiedzi na pytanie o to, symbolem czego w omawianym utworze jest lis (Lis jest symbolem mądrości, przyjaźni i wierności.).
6.    Praca w grupach: próba stworzenia przepisu na idealną przyjaźń (praca z tekstem, wyszukiwanie cytatów popierających stwierdzenia uczniów).
7.    Prezentacja efektów pracy. Popieranie opinii fragmentami z utworu.
8.    Sporządzenie notatki podsumowującej ćwiczenie.

Część końcowa:
1.    Uporządkowanie, uzupełnienie notatek z lekcji.

Praca domowa
Wypisz z utworu cytaty, które można uznać za aforyzmy.

Załącznik 1.

Zestaw pytań do pracy w grupach:
•    Czego lub kogo Mały Książę szukał na Ziemi?
•    Czy znalazł to, czego szukał?
•    Czego się nauczył?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here