Scenariusz lekcji Kamizelka

Scenariusz lekcji Kamizelka
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
„KAMIZELKA”

Temat: Czy kłamstwo zawsze jest gorsze od prawdy? (B. Prus „Kamizelka”)

Cele lekcji:
    Uczeń:
–    poprawnie operuje pojęciem prawdy i kłamstwa, potrafi zdefiniować obie wartości,
–    potrafi znaleźć w tekście fragmenty, zdania, które można traktować jako „złote myśli”,
–    interpretuje Kamizelkę Prusa w ujęciu etycznym,

Metody:
–    dyskusja, pogadanka, ćwiczenie praktyczne.

Formy pracy:
–    indywidualna,
–    zbiorowa.

Przebieg lekcji:
1)    Nauczyciel sprawdza obecność, pracę domową z poprzedniej lekcji.
2)    Prowadzący zadaje ćwiczenie uczniom: Proszę napiszcie w zeszycie swoją definicję pojęcia prawdy oraz kłamstwa.
3)    Ochotnicy czytają swoje odpowiedzi. Nauczyciel wybrane notuje na tablicy. Uczniowie do zeszytu.
4)     Nauczyciel podaję klasyczną definicję prawdy z Metafizyki Arystotelesa:
Powiedzieć, że istnieje, o czymś, czego nie ma, jest fałszem, powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą.
5)    Próba wspólnej interpretacji powyższego zdania.
6)    W nawiązaniu do Kamizelki Prusa następuje dyskusja, która podejmuje problem: Czy kłamstwo jest zawsze gorsze od prawdy?
7)    Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartę z cytatami. Przykładowa lista (załącznik 1).
8)    Próba dyskusji: Czy któraś z tych sentencji w jakiś sposób koresponduje z sytuacją przedstawioną w Kamizelce Prusa?

Praca domowa
Wybierz z listy sentencji tę, z którą najbardziej się zgadzasz. Następnie rozwiń myśl i uzasadnij swoje zdanie.

Załącznik 1.

KARTA CYTATÓW

Cyceron
Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)
Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.

Mark Twain
Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują.

Oscar Wilde
Powiedzieć komuś całą prawdę – to czasami więcej niż obowiązek, to przyjemność.

Emil Zola
Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy.

Baruch Spinoza
Nie istnieją kłamstwa, a jedynie kalekie prawdy.

Stefan Kisielewski
Kłamstwo wynika ze zwątpienia w atrakcyjność prawdy

Morgan Charles Langbridge
Kłamstwo zabija przyjaźń, prawda zabija miłość.

Stendhal
Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych.

George Byron
Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce.

Seneka Młodszy
Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę.

Henryk Ibsen
Odbierz przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, a wziąłeś mu zarazem całe szczęście.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here