Scenariusz lekcji Jan Paweł II

Konspekt lekcji Jan Paweł II

Konspekt lekcji Jan Paweł II

 Temat: Święty Jan Paweł II- Papież Polak

Cele ogólne:

 • Ukazanie Papieża Polaka, jako wzoru do naśladowania;
 • Uczeń zna podstawowe fakty z życia Jana Pawła II;
 • Uczeń potrafi współpracować w grupie;
 • Uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy;

Metody:

 • Aktywizujące;
 • Czynne;
 • Słowne;

Forma pracy:
– praca indywidualna;

– praca w grupie;

Pomoce dydaktyczne:
– prezentacja multimedialna, uzupełnianka, krzyżówka, rozsypanka;

Przebieg zajęć:

 1. Sprawdzenie listy obecności i przygotowanie sali do zajęć.
 2. Wprowadzenie w tematykę lekcji;
 3. „Jan Paweł II”

Nauczyciel prezentuje uczniom prezentację multimedialną, która ma przybliżyć im postać Jana Pawła II. Ważne by prezentacja miała skondensowany charakter, podawała najważniejsze informacje z życia Papieża Polaka, które będą potrzebne uczniom do kolejnej części zajęć.

 1. „Uzupełnij luki”

Każdy uczeń otrzymuje kartkę z tekstem opisującym życie Jana Pawła II i musi uzupełnić luki. Ważne by tekst zawierał te same informacje, co prezentacja nauczyciela. Tekst może brzmieć następująco:

„Papież Polak nazywał się Karol…… Urodził się w……….. Bardzo wcześnie stracił matkę i brata. Koledzy przezywali go……. Mały Karol uwielbiał grać w piłkę…… i występować na deskach……. Po ukończeniu edukacji w Wadowicach rozpoczął naukę na Wydziale Filozoficznym …………………………… w Krakowie. Gdy wybuchła II wojna światowa pracował w………………. Gdy zmarł jego ojciec, Karol Wojtyła postanawia zostać…………………. Ludzie bardzo go lubili i cenili. Karol Wojtyła ogłoszony zostaje kolejno biskupem i kardynałem. 16…………….1978 roku zostaje wybrany na papieża. Przybiera imię………………….… i mieszka w……………… W czasie swojej posługi odbył wiele…………………….. do różnych krajów świata. 13 maja 1981 roku dochodzi do tragedii. Zamachowiec Ali Agca strzela do Ojca Świętego. Papież wybacza przestępcy. Jan Paweł II zmarł 2……….. 205 roku o godzinie ……………. w Watykanie. Szybko został ogłoszony błogosławionym, a następnie świętym.”

Gdy uczniowie uzupełnią luki ochotnik odczytuje cały tekst.

 1. „Zabawa w grupach”

Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa dostaje trzy zadania do wykonania.

Zadanie1.

Uczniowie dostają od nauczyciela rozsypankę. Zadaniem każdej grupy jest przyporządkować odpowiednią datę do wydarzenia z życia Jana Pawła II. Przykładowe daty i związane z nimi wydarzenia:

 • 18 maja 1920 urodziny Karola Wojtyły
 • kwiecień 1929 śmierć matki Papieża
 • 1938 ukończenie szkoły średniej przez Karola Wojtyłę
 • 1942 Karol Wojtyła wstępuje do seminarium
 • 1 listopada 1946 święcenia kapłańskie Wojtyły
 • sierpień 1958 nominacja na biskupa
 • grudzień 1963 Karol Wojtyła mianowany arcybiskupem
 • maj 1967 Karol Wojtyła mianowany kardynałem
 • 16 października 1978 wybór na papieża Karola Wojtyłę
 • czerwiec 1979 pierwsza podróż Papieża do Polski
 • 13 maja 1981 zamach na Papieża Polaka
 • 2000 obchody roku jubileuszowego
 • lipiec 2002 ostatnia pielgrzymka papieża do Polski
 • 2 kwiecień 2005 śmierć Papieża Polaka

Nauczyciel sprawdza, czy zadanie zostało wykonane prawidłowo.

Zadanie 2.

Uczniowie dostają krzyżówkę, której hasło to: PAPIEŻ

Pytanie do krzyżówki mogą brzmieć następująco:

 1. Watykan nazywany jest też Stolicą…….
 2. Imię Jana Pawła II zanim został papieżem……
 3. Choroba, na którą cierpiał Papież Polak….
 4. Miejscowość, w której urodził się Karol Wojtyła…..
 5. Imię mamy Papieża Polaka……
 6. Jan Paweł II organizował coroczne spotkanie z ……

Zadanie 3.

Uczniowie dostają fragment homilii Papieża Jana Pawła II, z którym musza się zapoznać.

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi
Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się!Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie!
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”
Plac św. Piotra 22. 10. 1978r.

Następnie nauczyciel prowadzi dyskusję z wszystkimi uczestnikami zajęć na temat współczesnych lęków człowieka.

 1. Podsumowanie zajęć, zadanie pracy domowej i zakończenie zajęć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here