Scenariusz lekcji balladyna

scenariusz lecki balladyna

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

„BALLADYNA”

TEMAT:  W świecie Balladyny.

CELE LEKCJI:

Uczeń:

–        potrafi określić motywy działania bohaterki,

–        w tekście odszukuje fragmentów, które są poparciem dla jego argumentów sformułowanych w dyskusji,

–        zna cechy wywiady, potrafi zredagować kwestionariusz wywiadu,

–        przeprowadza aranżowany wywiad,

–        efektywnie współpracuje w zespole.

 

METODY PRACY:

–        pogadanka,

–        praca w grupach.

 

FORMY PRACY:

–        indywidualna,

–        praca w grupach.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

–        karta z cytatami.

 

PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ WSTĘPNA:

1)      Czynności organizacyjne: lista, obecności, praca domowa.

2)      Pogadanka wstępna: przypomnienie poznanych we wcześniejszych latach edukacji informacji dotyczących tego, czym jest dramat.

3)      Jeden z uczniów ma za zadanie znaleźć w słowniku języka polskiego pojęcie dramat. Czy definicję na głos.

4)      Zapisanie tematu lekcji.

 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:

1)      Zredagowanie krótkiej notatki dotyczącej znaczenia słowa „dramat”.

2)      Uczniowie mają za zadanie zredagowanie 3. zdań w których stosują różne

znaczenia słowa “dramat”.

3)      Uczniowie w grupach mają za zadanie utworzyć plan wydarzeń utworu.

4)      Prezentacja efektów pracy. Konfrontacja z pozostałymi grupami.

5)      Wspólne zredagowanie planu (załącznik 1).

6)      Rozdanie uczniom karty z cytatami

A “Dwa im dzbanki daj,

Niechaj idą w gaj,

Która więcej malin zbierze,

Tę za żonę pan wybierze,

Ta będzie panią”

B “Więc mam już wszystko… wszystko… teraz trzeba

Używać… pańskich uczyć się uśmiechów

I być jak ludzie, którym spadło z nieba

Ogromne szczęście…”

C “ Dobre moje córki

Z wami to nawet ubożyna miła;

(…)

Już o was słychać na królewskim dworze?

(…)

Jaki królewic- niech i kruchta dworu

Albo koniuszy- zajeżdza karetą…

I mówi do mnie: “Podściwa kobieto,

Daj mi za żonę jedną z córek”- “Panie!

Weź Balladynę, piękna jak dziewanna”-

Tobie się także, Alino, dostanie

Rycerz za męża…”

D “(…) król, nim siądzie do pierwszego stołu,

Nim da spoczynek strudzonemu czołu,

Które uciska w dzień korona sławna,

Wprzódy na ławie sądowniczej siada,

I rozwiązuje kryminalne sprawy.

(…)

Przysięgam sobie samej, w oczach Boga,

Być sprawiedliwą.”

E “ Gdybym miała trzy wybladłe twarze,

Na każdej twarzy trzy straszniejsze plamy,

Wolę je nosić aż do Boga sądu,

Niż…”

(…)

“Milcz, zbrodniarko! teraz my się znamy

Do głębi serca…”

 

F “ Chodź tu, Kostrynie. Winnam ci tak wiele,

Że ci półowa zdobytego miasta,

Półowa kraju, i chleba półowa

Słusznie się należy…”

 

7)      Uczniowie dobierają cytaty do wyróżnionych dziejów Balladyny.

8) Przypomnienie wiadomości o „wywiadzie” – czym jest, jakie są zasady jego tworzenia.

 

CZĘŚĆ KOŃCOWA:

1) Przeczytanie przykładowego wywiadu z bohaterem literackim jako wprowadzenie do zadania domowego.

 

PRACA DOMOWA

Zredaguj wywiad, który mógłbyś przeprowadzić z Balladyną.

 

Załącznik 1.

I Balladyna w chacie Wdowy.

II Balladyna i konkurs malinobrania.

III Balladyna żoną Kirkora.

IV Balladyna u Pustelnika.

V Balladyna i Fon Kostryn.

VI Balladyna królową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here