Nie rozmawiaj z obcymi

Nie rozmawiaj z obcymi

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 3-LATKÓW

Temat zajęć: Nie rozmawiaj z obcymi
Cel główny: Nabywanie umiejętności interpretowania zamiarów obcych ludzi
Cele szczegółowe:
uświadamianie dzieciom, co znaczy pojęcie obcy
uświadamianie dzieciom, że nie powinny rozmawiać z obcymi ludźmi, gdy obok nich nie ma znanej im dorosłej osoby
rozbudzanie w dzieciach świadomości, że mogą szukać pomocy u najbliższych osób dorosłych w sytuacjach budzących ich niepokój
wzmacnianie umiejętności dopasowywania do siebie elementów w kolorze zielonym i czerwonym
powtarzanie z osobą dorosłą krótkiej rymowanki
dostrzeganie na obrazku brakujących elementów
Środki dydaktyczne: zielona chusta, czerwona chusta, dwa obrazki: dziewczynka w stroju czerwonym i zielonym, obrazki z tekstem bajki „Czerwony Kapturek”, Karta Pracy 17.
Metody pracy: metoda ćwiczeń, metoda samodzielnych doświadczeń, metoda słowna (czytanie bajki, rozmowa kierowana, mówienie wiersza), metody oglądowe.
Formy pracy: działalność zbiorowa, działalność grupowa jednolita.
Przebieg zajęć:
1. Dzieci siadają w kręgu. Śpiewanie powitalnej piosenki:
Wszyscy są, witam Was,
Zaczynamy już czas.
Jestem ja, jesteś Ty,
Raz, dwa, trzy.
2. Powtarzanie rymowanki z jednoczesnym pokazywaniem czynności przez dzieci:
Tu kokoszka dziobała,
Igiełeczki zbierała.
Temu dała, temu dała
I fruu poleciała.
3. Zabawa ruchowa – ćwiczenie spostrzegawczości – Dzieci maszerują po sali, a Nauczycielka ubiera na zmianę raz czerwoną chustę, a raz zieloną. Gdy ma na sobie chustę zieloną, dzieci swobodnie chodzą po sali, a gdy ma chustę czerwoną – dzieci kucają na podłodze i zakrywają głowy rękoma. Nauczycielka mówi rymowankę:
Zielony/czerwony kapturek rano wstał
Dobry humor dzisiaj miał.
4. Kolor do koloru – zabawa dydaktyczna – klasyfikowanie chust wg koloru. Dzieci oglądają dwa obrazki przedstawiające dziewczynkę. Na jednym ma czerwony kapturek, a na drugim – zielony. Dzieci oglądają czerwoną i zieloną chustę i kładą je na odpowiednim obrazku.
5. Nauczycielka opowiada dzieciom bajkę „Czerwony Kapturek”, zwraca uwagę na morał: Nie rozmawiaj z obcymi. Dzieci opowiadają, co się stało po tym, jak Czerwony Kapturek rozmawiał z wilkiem i dlaczego nie wolno rozmawiać z obcymi.
6. Karta pracy – uzupełnianie obrazka o brakujące elementy; ćwiczenie spostrzegawczości.
7. Zabawa orientacyjno-porządkowa – Zły wilk: dzieci podskakują po sali, a na hasło „wilk” uciekają do wyznaczonego miejsca i kucają.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here