Mieszkańcy wiejskiej zagrody

Mieszkańcy wiejskiej zagrody

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH

TEMAT KOMPLEKSOWY: Mieszkańcy wiejskiej zagrody.
TEMAT ZAJĘĆ: Na farmie u Starego Donalda- rozbudzanie zainteresowania przyrodą.

CELE OGÓLNE:
Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt na wsi
Wzbudzenie zainteresowania światem przyrody- zwierząt
Uwrażliwienie na różnorodność zwierząt w przyrodzie
Rozwijanie wrażliwości i chęci pomagania innym w potrzebie
Odczuwanie radości z obecności rodziców i wspólnej zabawy z nimi
Możliwość obserwacji dziecka na tle grupy przez rodziców

METODY:
Podające – listy, rozmowa, objaśnienia
Praktyczne – zadania do wykonania
Metoda Storyline

FORMY:
zbiorowa
indywidualna: jednolita i zróżnicowana

Lp. SYTUACJE EDUKACYJNE ZADANIA DLA DZIECI ZAKLADANE EFEKTY ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE
1. Wprowadzenie do zajęć.EPIZOD I – List od Starego Donalda Odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  1. Kto napisał do nas list?
  2. Gdzie mieszka Stary Donald?
  3. Czym zajmuje się Stary Donald?
Dziecko:-słucha treści listu,-opowiada o pracy farmera, List
2. Na farmie- ilustracja Wymienić zwierzęta mieszkające na farmie. -poprawnie nazywa i wskazuje zwierzęta mieszkające na farmie, ilustracja farmy,
3. Stary Donald farmę miał”- piosenka Zaśpiewać piosenkę. -zna słowa i melodię piosenki,-czerpie radość ze wspólnie śpiewanej piosenki, nagranie piosenki
4. EPIZOD II – List od Starego Donalda Odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  1. Kto budzi Starego Donalda?
  2. Jaki ma problem Stary Donald?
-słucha treści listu,-określa jaki problem ma Stary Donald,-wyraża chęć pomocy Staremu Donaldowi, list
5. Zagadki słuchowe- odgłosy zwierząt na wsi, ćwiczenia ortofoniczne Wysłuchać odgłosów zwierząt.Nazwać usłyszane odgłosy.Naśladować odgłosy zwierząt.

Nazwać odgłosy.

-poprawnie nazywa usłyszany odgłos,-naśladuje odgłosy zwierząt,-potrafi nazwać odgłos- „kura pieje” itp.,

-usprawnia narządy mowy,

Nagrania odgłosów
6. Zabawa ruchowo- naśladowcza „Obok mnie jest wolne miejsce…” Zaprosić kolegę/ koleżankę z grupy na miejsce obok siebie.Wybrać zwierzątko, które kolega/ koleżanka ma naśladować.Naśladować odgłosy i sposób poruszania się zwierzątka. -odpowiednio się porusza,-wydaje dźwięki adekwatne do danego zwierzątka,-usprawnia ekspresję ruchową,

-usprawnia narządy mowy,

Obrazki zwierząt
7. EPIZOD III – List od Starego Donalda Odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  1. Kto wychodzi na dwór?
  2. Jaki problem ma Stary Donald?
-słucha treści listu,-określa jaki problem ma Stary Donald,-wyraża chęć pomocy Staremu Donaldowi, list
8. Zwierzęta i ich domy”- zabawa dydaktyczna Dopasować zwierzątko do jego domku.Nazwać domy zwierząt. -rozpoznaje i poprawnie nazywa domy zwierząt,-wie gdzie mieszka dane zwierzątko, Ilustracje kurnika, obory, stajni itp., ilustracje zwierząt
9. Zwierzęta i ich dzieci”- ćwiczenia klasyfikacyjne Dopasować dorosłe zwierzątko- mamę i tatę- do jego dziecka.Nazwać zwierzęta dorosłe i dzieci. -rozpoznaje cechy zwierząt i dobiera je w pary,-poprawnie nazywa osobnika męskiego, samicę i młode, Ilustracje zwierząt
10. EPIZOD IV – List od Starego Donalda Odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  1. Kto urodził się na farmie? Jak nazywa się dziecko kury?
  2. Jaki problem ma Stary Donald?
  3. Jak należy opiekować się kurczaczkami?
-słucha treści listu,-określa jaki problem ma Stary Donald,-wie, czego potrzebuje do życia kurczaczek, list
11. Praca plastyczna- kurczaczek Przykleić kawałki krepy na papierowy talerzyk.Przykleić pozostałe elementy kurczaka- dziób, nóżki, oczka. -jest dokładne,-starannie i schludnie wykonuje pracę,-czerpie radość z pracy wykonywanej wspólnie z rodzicem. Talerzyki papierowe, krepa, wycięte elementy- dziób, nóżki, oczka; klej
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here