Konspekt Stary człowiek i morze dla gimnazjum

Konspekt Stary człowiek i morze dla gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

„STARY CZŁOWIEK I MORZE”

Temat: „Człowiek nie jest stworzony do klęski” – charakterystyka głównego bohatera przypowieści         E. Hamingwey’a „Stary człowiek i morze”.

Cele lekcji:

Uczeń:

-        zna treść lektury i potrafi ją opowiedzieć,

-        potrafi pracować z tekstem,

-        formułuje sądy wartościujące związane z walką o godne człowieczeństwo,

-        umiejętnie prezentuje swoje poglądy na forum klasy.

Formy:

-        praca zbiorowa,

-        indywidualna.

Metody:

-        praca w grupach,

-        drama,

-        praca z tekstem.

Przebieg lekcji:

Część wstępna:

Sprawdzenie listy obecności oraz pracy domowej.
Jeden z uczniów odczytuje przygotowany przez nauczyciela fragment utworu: sytuacja Santiago podczas połowu.

Część właściwa:

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy.
Ćwiczenie dramowe. Każda grupa  ma przygotować  miniscenkę dotyczącą jednego uczucia głównego bohatera (np. nadzieja na udany połów, radość z połknięcia przynęty przez rybę, zdumienie na widok jej wielkości, obawa o swoje siły, bezsilność).
Prezentacja efektów pracy grup.
Dyskusja dotycząca cytatu zawartego w temacie lekcji. Uczniowie kolejno dzielą się opiniami dotyczącymi tego zagadnienia. Odwołanie się do emocji. Nauczyciel stara się naprowadzić ucznia na temat emocji, uczniowie uczą się nazywać uczucia. Przykładowe pytania:

- Jakie niepowodzenia spotykały bohatera utworu?

- Z czego one wynikały?

- Jaka jest różnica znaczeniowa między słowami „zniszczyć” a „pokonać”?

- Jak Santiago przeżywał swoją starość?

- Jak walczył z przeciwnościami losu, morzem i własną słabością?

- Czy i dlaczego – mimo klęski – można nazwać Santiago człowiekiem niepokonanym?

- Jaka jest symboliczna wymowa opowiadania?

Praca domowa:

Jesteś dziennikarzem. Twoim zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z bohaterem lektury „Stary człowiek i morze”.

Kategorie:Scenariusze
Napisz komentarz!

W komentarzach są dozwolone tagi HTML'a.