Konspekt Potop

Konspekt Potop

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

H. SIENKIEWICZ „POTOP”

 

Temat: Cechy powieści historycznej. (H. Sienkiewicz „Potop”)

 

Cele lekcji:

Uczeń:

–        zna i potrafi opowiedzieć fabułę powieści „Potop” H. Sienkiewicza,

–        zna, potrafi wymienić i opisać cechy powieści historycznej,

–        potrafi wskazać cechy powieści Sienkiewiczowskiej,

 

Metody pracy: pogadanka, miniwykład, ćwiczenia praktyczne.

 

Formy pracy:

–        zbiorowa,

–        indywidualna.

 

Środki dydaktyczne:

–        karta pracy,

–        powieść „Potop” H. Sienkiewicza

 

Przebieg lekcji:

Część wstępna:

1)      Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności, zapisanie tematu lekcji.

2)      Rozdanie uczniom kart pracy.

 

Część właściwa:

1)      Określenie czasu akcji w utworze „Potop”. Porównanie z czasem powstawania powieści.

2)      Uczniowie mają za zadanie określić wydarzenia historyczne, które miały miejsce w powieści. Uświadomienie uczniom szczególnej roli wydarzenia obrony Jasnej Góry.

3)      Geneza nazwania „Potopu” powieścią „ku pokrzepieniu serc”. Krótka dyskusja o znaczeniu tego sformułowania.

4)      Uczniowie mają za zadanie wymienić głównych oraz drugoplanowych bohaterów. Określenie – którzy są postaciami historycznymi, którzy występują jedynie na łamach powieści.

5)      Pojęcie powieści historyczne- definicja, cechy. Krótka notatka.

 

Część końcowa:

1)      Podsumowanie: nawiązanie do wcześniej poznanych powieści Sienkiewicza. Zapoznanie uczniów z pojęciem powieść Sienkiewiczowska, główne cechy. Nauczyciel może także wprowadzić pojęcie: powieść walterscottowska i wyjaśnić jej powiązania z „Trylogią”.

 

Praca domowa:

Napisz recenzję powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza. Spójrz na nią pod kątem gatunku, jakim jest powieść historyczna.

 

Załączniki.

 

KARTA PRACY

Na podstawie lektury powieści „Potop” H. Sienkiewicza odpowiedz na poniższe pytania:

1. Jak pisarz widzi miejsce fantazji historii w procesie tworzenia powieści?

2. Co przede wszystkim interesuje Sienkiewicza w przeszłości?

3. Jak pisarz wyobraża sobie czytelnika powieści historycznej?

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here