Komputer bawi i uczy

Komputer bawi i uczy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE 5,6-LATKÓW

Temat zajęć: Komputer bawi i uczy
Cel główny: poznanie zastosowania komputera
Cele szczegółowe:
Poznanie przez dzieci zasad korzystania z komputera
Poznanie szkodliwości długotrwałego korzystania z komputera
Dostrzeganie pozytywnych skutków rozwoju techniki
Rozwijanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się
Ćwiczenie sprawności manualnej
Kształtowanie umiejętności argumentowania swojego stanowiska
Rozwijanie kreatywnego myślenia
Środki dydaktyczne: zdjęcie przedstawiające zestaw komputerowy; wydrukowane napisy: komputer, monitor, klawiatura, drukarka; kartki A4; kredki.
Metody pracy: czynna – zadań stawianych do wykonania, słowna – rozmowa, mówienie wiersza.
Formy pracy: działalność zbiorowa, działalność grupowa jednolita.

Przebieg zajęć:
1. Odczytanie wiersza:
„Mój kolega komputer”
(Stanisław Karaszewski)

Mam komputer supernowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą, stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą, 
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.

Rozmowa na temat treści wiersza i korzystania z komputera:
O czym jest mowa w wierszu?
Co jest potrzebne do korzystania z komputera?
Co można robić na komputerze?
Jak wy korzystacie z komputera?
2.
3. hodź tu kotku do zabawyhanie
4. ?a zkomputera?

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here