Scenariusze

scenariusz śladami koziołka matołka

,,ŚLADAMI KOZIOŁEKA MATOŁKA ” PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI 3, 4 - LETNICH Liczba godzin dydaktycznych: 10 Cel główny programu Poznanie wybranej twórczości Kornela Makuszyńskiego Cele operacyjne...

Scenariusz zajęć otwartych w grupie „Różowe Krasnale” w dniu 25.11.2014r Data: 25.11.2014r. Grupa: „Różowe Krasnale” dzieci 3 letnie Osoba prowadząca: Anna Adamus Temat tygodnia: „Smoki czy dinozaury?” Temat dnia:...
Scenariusz do zajęć integracyjnych z zakresu kształtowania umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji.

Scenariusz do zajęć integracyjnych z zakresu kształtowania umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji. Prowadzące: mgr Anna Machowiec Grupa: Skrzaty (6,5- latki), Żabki (gr. dzieci specjalnej troski) Temat:...
Dzień marchewki

Scenariusz Obchodów Dnia Marchewki Przygotowanie i prowadzenie: mgr Anna Machowiec Grupa: 3 latki Cele ogólne: motywowanie do dbałości o swoje zdrowie, rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin, rozwijanie zainteresowań...
Witamy wiosnę wraz z rodzicami

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców przeprowadzonego w grupie dzieci 3 letnich „Krasnale” Przygotowanie i prowadzenie: Jolanta Kowalczyk, Anna Machowiec, Alicja Tasinkiewicz – nauczyciel wychowania muzycznego...
Mieszkańcy wiejskiej zagrody

SCENARIUSZ ZAJĘCIA W GRUPIE DZIECI 4-LETNICH TEMAT KOMPLEKSOWY: Mieszkańcy wiejskiej zagrody. TEMAT ZAJĘĆ: Na farmie u Starego Donalda- rozbudzanie zainteresowania przyrodą. CELE OGÓLNE: Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt...

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA UCZESTNICY: dzieci 2-2,5letnie CELE OGÓLNE: Stwarzanie dzieciom możliwości bliższego poznania nowego otoczenia, pomieszczeń przedszkola Integracja dzieci i rodziców z przedszkolem Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie...
Dzień kultury angielskiej

SCENARIUSZ DNIA KULTURY ANGIELSKIEJ GRUPA WIEKOWA: 6-latki TEMAT SPOTKANIA: Wycieczka do Anglii CELE OGÓLNE: Zapoznanie dzieci z kulturą angielską, życiem codziennym, jej symbolami narodowymi, najważniejszymi zabytkami, Wzbudzenie zainteresowań...
Wiosną jest pięknie

Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska I część statyczna: Data: 28.04.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki, grupa O „A” Czas trwania: ...
Wielkanocne rachunki - liczenie w zakresie do 10

Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 26.03.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 30 minut Temat: Wielkanocne rachunki...
Rok ma dwanaście miesięcy

Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w grupie O „A” opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 10.02.2015 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki Czas trwania: 30 minut Temat: Rok ma...
Zabawy z wiatrem

Scenariusz zajęcia otwartego dla Rodziców Opracowała: Agnieszka Sosnowska 1. Część statyczna Data: 06.11.2014 Prowadząca: Agnieszka Sosnowska Grupa wiekowa: 5,6-latki, grupa O „A” Czas trwania: 30 minut Temat: Zabawy...

CIEKAWE SCENARIUSZE

Konspekt zajęć w przedszkolu rozwijanie mowy Temat: Zajęcia z zakresu rozwijania mowy wśród najmłodszych. Cele: Dzieci: zostają wprowadzone w świat literek, czytania i pisania, kształtują w sobie gotowość...